Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 2616
  • Trong tuần: 16 468
  • Trong tháng: 59 154
  • Tất cả: 1608783
Đăng nhập
Lượt xem: 466

Công khai tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 - Kỳ báo cáo: Tháng 02

Triển khai Công văn số 4428/UBND-ĐTQH ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh về việc đăng công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Căn cứ Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 - kỳ báo cáo: Tháng 02.

Sở Tài chính đăng công khai tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 - kỳ báo cáo: tháng 02, cụ thể:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 4.362.804 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 0 đồng.

+ Vốn kế hoạch năm: 4.362.804 triệu đồng .

 - Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 832.561 triệu đồng, đạt 19,08% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 0 đồng.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 832.561 triệu đồng, đạt 19,08% kế hoạch giao.

- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 1.099.446 triệu đồng, đạt 25,20% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 0 đồng.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 1.099.446 triệu đồng, đạt 25,20% kế hoạch giao.

II. Giải pháp thực hiện:

Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

- Triển khai kịp thời Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 2788/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2023, số 140/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh (lần 2), số 2842/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2023. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17/01/2023 về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thông báo số 16/TB-UBND ngày 16/01/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023; Công văn số 473/UBND-KT ngày 22/02/2023 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

- Các Sở, ban, ngành và các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ đầu tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 để phân khai chi tiết hết các nguồn vốn còn lại được Thủ tướng Chính phủ giao trong quý I/2023.

- Tập trung triển khai ngay các dự án đã được bố trí vốn từ đầu năm 2023, đối với các công trình khởi công mới năm 2023 (đã được bố trí vốn) khẩn trương thực hiện công tác đấu thầu xây lắp, thời gian thực hiện chậm nhật trong quý II/2023 để sớm triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tình thành lập Tổ công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp chính quyền. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì không xét thi đua khen thưởng, không xét hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với người đứng đầu, chủ đầu tư và cá nhân liên quan.

- Xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể từng dự án theo từng tháng và cả năm ngay từ đầu năm 2023 để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

- Đối với các dự án vướng đền bù, giải phóng mặt bằng: Các chủ đầu tư phải tích cực, chủ động phối hợp các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh công tác kiểm kê, xác định tính pháp lý, áp giá đền bù cho các tổ chức, cá nhân để sớm bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, phối hợp tốt với các chủ đầu tư để thực hiện công tác đền bù.

- Đối với các dự án ODA, các chủ đầu tư chủ động làm việc với các cơ quan trung ương và nhà tài trợ kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục để sớm giải ngân hết kế hoạch vốn được phân khai.

- Kho Bạc nhà nước và các cơ quan có liên quan sớm làm thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho nhà thầu khi có yêu cầu hồ sơ hợp lệ của các chủ đầu tư.

53bcub.signed.signed.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang