Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 693
  • Trong tuần: 15 913
  • Tháng hiện tại: 59 833
  • Tổng lượt truy cập: 1614250
Đăng nhập
Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đến tháng 3 năm 2020).
Lượt xem: 770

Triển khai Công văn số 4428/UBND-ĐTQH ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh về việc đăng công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Căn cứ Công văn số 1138/UBND-ĐTQH ngày 26/03/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đến tháng 3/2020).

Sở Tài chính đăng công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công  năm 2020 (đến tháng 03 năm 2020), cụ thể:

(1) Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 03/2020:

- Kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2020 là 728.995 triệu đồng, lũy kế cấp phát, thanh toán từ đầu năm đến ngày 29/02/2020 là 184.689 triệu đồng, đạt 25% so với kế hoạch; ước lũy kế cấp phát, thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 3/2020 là 201.926 triệu đồng, đạt 28% so với kế hoạch.

- Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2020 là 2.194.768 triệu đồng, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 29/02/2020 là 144.168 triệu đồng, đạt 7% so với kế hoạch; ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 03/2020 là 219.477 triệu đồng, đạt 10% so với kế hoạch.

(2) Nhận xét, đánh giá tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công:

- Về công tác chỉ đạo, điều hành: Để thực hiện tốt công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07/02/2020 về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; theo đó, chỉ đạo Các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; chủ động rà soát, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục thanh toán và thực hiện giải ngân nhằm nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2020.

- Đánh giá tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công so với kế hoạch được giao: Trong những tháng đầu năm, các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan chủ yếu tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 (trong thời gian chỉnh lý quyết toán và vốn kéo dài), do đó việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thuộc ngân sách địa phương chưa đảm bảo so với kế hoạch.

1138cvub.signed.pdf

Tin khác

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang