Chi bộ Ban Dân tộc sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022

    Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức trên 10 đợt sinh hoạt chuyên đề về học tập, quán triệt và thảo luận các mẫu chuyện về Bác Hồ, về những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo; sinh hoạt kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/5/1898 – 19/5/2022); sinh hoạt học tập và làm  với chủ đề “Ý Đảng lòng dân” trong công tác dân vận khéo thông qua tổ chức thảo luận bằng trình chiếu slide; chuyển tài liệu, xem phim tư liệu, clip chuyên đề;…. Lãnh đạo ban hành các Kế hoạch thực hiện chuyên đề hằng năm theo chỉ đạo của cấp trên. Thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức cho đảng viên, quần chúng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức, năng nhiệm vụ và trách nhiệm nêu gương; chấn chỉnh khắc phục bệnh hình thức, nói đi đôi với việc làm. Qua học tập, quán triệt, hầu hết, đảng viên và quần chúng đều nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phòng cách Hồ Chí Minh, từ đó, tích cực, nghiên cứu và tham gia học tập, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình hành động của cấp trên; có ý thức học tập, tu dưỡng rèn luyện phấn đấu; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; thường xuyên đi công tác cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để đề xuất, tham mưu giải quyết kịp thời các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Kết quả trong 02 năm (2021, 2022) chi bộ đã tổ chức tuyên dương 11 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo. 

    Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo, chi bộ đã triển khai kịp thời, hiệu quả 04 nội dung trọng tâm, đột phá đã đăng ký trong năm 2022 theo Kế hoạch của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối. Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử trong công sở; các nội quy, quy chế làm việc được niêm yết công khai trên bảng thông tin nội bộ cơ quan; đến nay, chưa có trường hợp công chức, viên chức bị phản ánh gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân đến liên hệ, làm việc. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy trình, từ việc ban hành kế hoạch, thành lập tổ và thực hiện 04 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 08 đảng viên cũng như tổ chức giám sát thường xuyên đối với 100% đảng viên. 

    Trong năm 2023, chi bộ Ban Dân tộc tiếp tục lãnh đạo ban hành kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”./.

Thùy Trang

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 480
  • Trong tuần: 12 002
  • Tháng hiện tại: 56 829
  • Tổng lượt truy cập: 2036391
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang