Học viên Dân tộc ban hành sử dụng tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, đối tượng 4

Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3 theo Quyết định 771/QĐ-TTg tại tỉnh Bình Thuận.

    Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) vừa ban hành Quyết định số 52/QĐ-HVDT ngày 11/4/2023 về sử dụng tạm thời Tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, đối tượng 4 thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 ( chuyên đề giảng dạy). Nội dung tài liệu được chia làm 06 chuyên đề, cụ thể:

    - Chuyên đề 1: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

    - Chuyên đề 2: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc.

     - Chuyên đề 3: Pháp luật và chính sách nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số.

     - Chuyên đề 4: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh.

     - Chuyên đề 5: Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số.

     -Chuyên đề 6: Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

     Với 6 chuyên đề nêu trên sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức có những kiến thức để vận dụng vào thực tế trong vùng đồng bào DTTS, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay./.

Đăng Diện


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 483
  • Trong tuần: 12 005
  • Tháng hiện tại: 56 832
  • Tổng lượt truy cập: 2036394
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang