Thông báo thuê đơn vị tư vấn đấu thầu và đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2023
Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh Bình Thuận có nhu cầu thuê Đơn vị tư vấn và Đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu để đấu thầu mua sắm lúa giống, bắp giống, phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật các loại; cụ thể như sau: 

Năm 2023, Trung tâm Dịch vụ miền núi thực hiện 05 gói thầu mua sắm bắp giống, lúa giống, phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật các loại với tổng giá trị dự toán là: 12.663.500.000 đồng (Mười hai tỷ, sáu trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm ngàn đồng); Cụ thể:

 -   Tên dự án: Mua sắm vật tư, hàng hóa để duy trì hoạt động thường xuyên của Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh Bình Thuận năm 2023.

 -   Nguồn vốn: Nguồn vốn tự chủ của Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh Bình Thuận.

 1.  Gói thầu số 01: Mua sắm lô hàng Phân hóa học các loại.

 

TT

 

Mặt hàng

 

ĐVT

 

Số lượng

Đơn giá dự toán (đồng)

 

Thành tiền (đồng)

1

Phân Lân Lâm Thao

Kg

200.000

4.900

980.000.000

2

Phân U rê Phú Mỹ

Kg

200.000

11.700

2.340.000.000

3

Phân Kali Israel

Kg

50.000

13.700

685.000.000

4

Phân NPK 16.16.8+Te

Hàn Việt

Kg

100.000

18.200

1.820.000.000

5

Phân NPK 20.20.15

(Đầu trâu – Thiên Sơn)

Kg

60.000

17.200

1.032.000.000

 

Tổng cộng

 

450.000

 

6.857.000.000


(Tổng giá trị: Sáu tỷ, tám trăm năm mươi bảy triệu đồng)

2.  Gói thầu số 02: Mua sắm lô hàng Bắp giống CP các loại.

 

TT

 

Mặt hàng

 

ĐVT

 

Số lượng

Đơn giá dự toán (đồng)

 

Thành tiền (đồng)

1

Bắp giống CP 511

Kg

15.000

140.000

2.100.000.000

2

Bắp giống CP 512

Kg

2.000

130.000

260.000.000

 

Tổng cộng

 

17.000

 

2.360.000.000

(Tổng giá trị: Hai tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng)

3.  Gói thầu số 03: Mua sắm lô hàng Bắp giống NK 7328.

 

TT

 

Mặt hàng

 

ĐVT

 

Số lượng

Đơn giá dự toán (đồng)

 

Thành tiền (đồng)

1

Bắp giống NK 7328

Kg

6.000

130.000

780.000.000

 

Tổng cộng

 

6.000

 

780.000.000

(Tổng giá trị: Bảy trăm tám mươi triệu đồng)

4.  Gói thầu số 04: Mua sắm lô hàng Lúa giống ML 48 xác nhận.

 

TT

 

Mặt hàng

 

ĐVT

 

Số lượng

Đơn giá dự toán (đồng)

 

Thành tiền (đồng)

1

Lúa giống ML 48 xác nhận

Kg

30.000

13.100

393.000.000

 

Tổng cộng

 

30.000

 

393.000.000

(Tổng giá trị: Ba trăm chín mươi ba triệu đồng)

5.  Gói thầu số 05: Mua sắm lô hàng Thuốc bảo vệ thực vật các loại.

 

 

TT

 

Mặt hàng

 

ĐVT

 

Số lượng

Đơn giá dự toán (đồng)

 

Thành tiền (đồng)

1

Thuốc trừ cỏ Mizin 80WP (0,5kg)

 

Gói

 

4.000

 

94.000

376.000.000


 

2

Thuốc trừ cỏ Welkin Gold 40SC (900ml)

 

Chai

 

4.000

 

265.000

1.060.000.000

3

Thuốc trừ cỏ Tik Grass 15SC (450 cc)

 

Chai

 

1.200

 

195.000

234.000.000

4

Thuốc trừ cỏ Fasfix 150SL (1 lít)

 

Chai

 

1.500

 

258.000

387.000.000

5

Thuốc xử lý hạt giống Cruiser 350FS (loại 8ml/gói)

 

Gói

 

2.000

 

25.000

50.000.000

6

Thuốc trừ sâu Vifu Super 5GR (1 kg)

 

Gói

 

500

 

60.000

30.000.000

7

Thuốc trừ sâu Permecide 50EC (loại 100ml/chai)

 

Chai

 

1.500

 

59.000

88.500.000

8

Thuốc trừ sâu Actimax 50wg (10 gr/gói)

 

Gói

 

4.000

 

12.000

48.000.000

 

Tổng cộng

 

 

 

2.273.500.000

(Tổng giá trị: Hai tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu, năm trăm ngàn đồng)

 Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh Bình Thuận kính mời các đơn vị có  chức năng tư vấn đấu thầu mua sắm vật tư hàng, hàng hóa và đơn vị có chức năng thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ miền núi trước ngày 15 tháng 5 năm 2023 theo địa chỉ: Số 02 đường 19/4, phường Xuân An, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: 0252.3886879 – Fax: 0252.3739152./.

Tải Thông báo về

Tin khác
1 2 3 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 968
  • Trong tuần: 12 429
  • Tháng hiện tại: 58 278
  • Tổng lượt truy cập: 2035757
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang