Tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
Ngày 05/4/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. 

     * Đối với DVC trực tuyến toàn trình trong thực hiện TTHC, gồm: Công bố, công khai, cung cấp đầy đủ các thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh. Tổ chức, cá nhân tải được các mẫu văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh. Điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, tờ khai, áp dụng chữ ký số trong trường hợp có yêu cầu có chữ ký của tổ chức, cá nhân. Hồ sơ được gửi toàn bộ qua môi trường điện tử. Thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh đối với các TTHC có yêu cầu nộp phí, lệ phí hoặc các nghĩa vụ tài chính khác. Trong quá trình thực hiện, giải quyết TTHC không có quy định tổ chức, cá nhân phải nộp, xuất trình bản giấy để kiểm tra hoặc yêu cầu hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc thực hiện quy trình trước mặt cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết; cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật. Có kết quả giải quyết TTHC bản điện tử. Trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích, không yêu cầu tổ chức, cá nhân phải có mặt hoặc ký nhận trực tiếp khi nhận kết quả.

    * Đối với DVC trực tuyến một phần trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử: Theo Thông tư, DVC trực tuyến một phần trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử cho tổ chức, cá nhân là DVC trực tuyến không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của DVC trực tuyến toàn trình nhưng phải bảo đảm đáp ứng những tiêu chí quy định tại điểm 1, 2, 3, 4 và 7 nêu trên. Đối với các DVC chỉ đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm 1, 2 nêu trên được coi là dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến cho tổ chức, cá nhân, không được xác định là DVC trực tuyến trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử./.

D. Huyền

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 448
  • Trong tuần: 11 970
  • Tháng hiện tại: 56 797
  • Tổng lượt truy cập: 2036359
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang