Quy định của Chính phủ về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) là quá trình chuyển đổi thông tin đang được thể hiện trên giấy trong thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC sang dữ liệu điện tử. Tại Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ đã quy định một số nội dung về việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC như sau:

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

    Các giấy tờ, tài liệu thuộc phạm vi thực hiện số hóa bao gồm: Giấy tờ là thành phần hồ sơ mà tổ chức, cá nhân nộp để thực hiện TTHC; Kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời ý kiến của các cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình giải quyết TTHC (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác); Kết quả giải quyết của TTHC còn hiệu lực theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

    Việc số hóa sẽ không được thực hiện đối với những trường hợp: Giấy tờ, tài liệu đã được các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh chia sẻ dưới dạng dữ liệu và có giá trị pháp lý; Các giấy tờ là thành phần hồ sơ giải quyết TTHC được nộp dưới hình thức bản sao chụp, bản sao có chứng thực, trừ bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính; Các giấy tờ, tài liệu chỉ yêu cầu xuất trình khi nộp hồ sơ TTHC hoặc các giấy tờ, tài liệu mật theo quy định của pháp luật.

    Quy trình số hóa được thực hiện qua 04 bước, gồm:

    Một là, sao chụp giấy tờ, chuyển sang bản điện tử.

    Hai là, bóc tách dữ liệu.

    Ba là, cấp mã kết quả số hóa.

    Bốn là, lưu kết quả số hóa./.

D. Huyền

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 999
  • Trong tuần: 12 460
  • Tháng hiện tại: 58 309
  • Tổng lượt truy cập: 2035788
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang