Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 (Luật). Ngày 06/4/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 346/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

    Nội dung Kế hoạch đã đề ra 04 nhóm nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, gồm: Tiếp tục ổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật. Xây dựng văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật; xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật. Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật.

    Ngoài ra, kế hoạch còn quy định cụ thể nội dung, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Xác định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở./.

D. Huyền

 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 493
  • Trong tuần: 12 015
  • Tháng hiện tại: 56 842
  • Tổng lượt truy cập: 2036404
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang