Bình Thuận phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình triển khai trong năm 2023
Ngày 17/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký Quyết định số 931/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình triển khai trong năm 2023.

    Theo đó, tổng cộng có 196 dịch vụ công trực tuyến (gồm 110 dịch vụ công trực tuyến một phần và 86 dịch vụ công trực tuyến toàn trình) được phê duyệt, cụ thể:

    Cấp tỉnh có 110 dịch vụ công trực tuyến một phần và 67 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Các dịch vụ công này thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

    Đối với cấp huyện có 11 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và cấp xã là 08 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

    Theo đó, UBND tỉnh phân công Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình đã được phê duyệt trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, hoàn thành trong tháng 7/2023.

    Quyết định số 931/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2023.

    Theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng, việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Dịch vụ công trực tuyến một phần là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện của dịch vụ công trực tuyến toàn trình. /.

D. Huyền

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 445
  • Trong tuần: 11 967
  • Tháng hiện tại: 56 794
  • Tổng lượt truy cập: 2036356
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang