Kết quả thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ban Dân tộc năm 2022
Trong năm 2022, Cấp ủy, Lãnh đạo Ban đã quan tâm, triển khai thực hiện đúng quy định và kịp thời các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo về công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC. Các thủ tục hành chính được rà soát đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật, nhằm giảm thời gian và chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan; chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính ngày một nâng cao, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh. 

    Kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Ban Dân tộc trong 2022 (từ ngày 01/11/2021 đến 03/6/2022) với tỷ lệ đúng hẹn đạt 100%, không có hồ sơ trễ hẹn. Không có trường hợp nào thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính; trong năm 2022, không có đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính của Ban Dân tộc. Công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc theo quy định trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Niêm yết công khai tại trụ sở địa chỉ cơ quan, email, số điện thoại chuyên dùng của đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 

    Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm, một số lỗi vận hành trên phần mềm một cửa điện tử vẫn còn xuất hiện gây khó khăn cho việc nộp hồ sơ trực tuyến của học sinh, sinh viên.

    Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh Quyết định 1398/QĐ-UBND, ngày 21/6/2022 về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận. Hiện nay, Ban Dân tộc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thực hiện chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó, không thực hiện đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo Quyết định 1063/QĐ-UBND, ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận kể từ ngày 03/6/2022./.

Mỹ Vân

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 942
  • Trong tuần: 12 403
  • Tháng hiện tại: 58 252
  • Tổng lượt truy cập: 2035731
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang