Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2023 của Ban Dân tộc
Ngày 01/02/2023, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (DCCS); trong đó, tập trung các nội dung:

    Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời trong cơ quan, đơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở. 

    Chỉ đạo thực hiện nghiêm nội quy, quy chế; ứng xử văn hóa công vụ; thẳng thắn phê bình, mạnh dạn đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong cơ quan. Đẩy mạnh thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các quy định, quy trình, cơ chế, chính sách; chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính. 

    Thực hiện công khai, minh bạch công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Bố trí, sử dụng kinh phí đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, không vượt quá chế độ, tiêu chuẩn định mức quy định. Chấp hành  nghiêm các quy định về chế độ tự chủ, chế độ chính sách. 

    Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định đơn, thư, vụ việc, vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân. 

    Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân; nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp cũng việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị./.

Mỹ Vân

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 439
  • Trong tuần: 11 961
  • Tháng hiện tại: 56 788
  • Tổng lượt truy cập: 2036350
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang