Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2023 của Ban Dân tộc
Ngày 16/3/2023, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-BDT về triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) năm 2023. Kế hoạch đề ra 06 nội dung chính cần tập trung thực hiện trong năm , cụ thể:

    Một là, phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh cần sửa đổi, bổ sung đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế theo yêu cầu của Đề án 06 và theo đúng quy định.

    Hai là, tiếp tục tuyên truyền về việc sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và kết quả của Đề án 06; đặc biệt là nội dung tuyên truyền về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

    Ba là, thực hiện cam kết chỉ đạo, quán triệt đến 100% công chức, viên chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để thay thế cho hình thức nộp hồ sơ trực tiếp.

    Bốn là, đầu tư, mua sắm, nâng cấp, bố trí hệ thống máy móc, trang thiết bị (máy scan, máy tính…) để phục vụ việc số hóa dữ liệu.

    Năm là, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí công chức được đào tạo cơ bản về công nghệ thông tin để thực hiện chuyên trách công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tại cơ quan.

    Sáu là, rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; khắc phục những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân./.

D. Huyền

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT