Ban Dân tộc ban hành kế hoạch triển khai chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Thực hiện Kế hoạch số 728/KH-UBND ngày 11/32023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”; Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

    Mục đích và yêu cầu của kế hoạch nhằm phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CC,VC & NLĐ), đặc biệt người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động để việc giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trở thành thói quen, nếp sống văn minh của mỗi công dân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị và vùng đồng bào DTTS. 

    Nội dung kế hoạch tập trung phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Tuyên truyền, vận động người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia tích cực công tác vệ sinh môi trường bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Triển khai cho đồng bào DTTS biết và hạn chế rác thải nhựa thay túi nilong bằng túi giấy, hạn chế sử dụng đồ uống từ cốc nhựa ống hút dùng một lần; tái chế các sản phẩm nhựa đã qua sử dụng; đổ rác đúng nơi quy định thực hiện phân loại rác thải. Phát động trong đồng bào dân tộc trồng cây tạo cảnh quan phù hợp, điều kiện sinh thái, tập quán, bản sắc của từng địa phương, từng khu vực và nơi ở. Phát động trong toàn thể CC, VC,NLĐ của cơ quan, đơn vị ra quân dọn vệ sinh môi trường, sạch nhà, đẹp phố; trồng cây xanh, trồng hoa trong khuôn viên cơ quan, đơn vị. Tích cực tham gia hưởng ứng, triển khai thực hiện chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” vào các như: Ngày Môi trường thế giới 5/6, hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, ngày chủ nhật xanh.

    Kế hoạch cũng giao cho Văn phòng Ban tham mưu, theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

T. Trang

Thông tin mới nhất
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1112
  • Trong tuần: 29 787
  • Trong tháng: 119 033
  • Tất cả: 1710666
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang