Thông tin mới nhất
  • Du lịch Bình Thuận
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 77
  • Trong tuần: 6 330
  • Trong tháng: 26 731
  • Tất cả: 454880
Đăng nhập
Lượt xem: 469

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chỉ đạo: Giãn nợ, cơ cấu lại nợ, tiếp tục cho các HTX vay vốn sản xuất vượt qua khó khăn dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố phía Nam, một lần nữa thấy rõ vai trò của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng với hệ thống liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố trong công tác hỗ trợ tích cực các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX và các thành viên gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Tiếp theo các văn bản được ban hành trong thời gian gần đây, để hỗ trợ các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và thành viên phòng, chống dịch Covid-19, ổn định sản xuất, kinh doanh, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã có công văn số 312/LMHTXVN-VP về phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ thành viên gặp khón khăn.

Công văn cũng nêu rõ, Liên minh HTX cấp tỉnh theo dõi, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc thiệt hại về sản xuất, kinh doanh và đời sống của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và thành viên để báo cáo, phản ánh và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các giải pháp hỗ trợ, nhất là địa bàn cách ly, giãn cách xã hội; chủ động, tích cực huy động các nguồn lực tại chỗ và nguồn lực khác để hỗ trợ thành viên.

“Chúng tôi đã trực tiếp giao Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư, Trung tâm thương mại và Đầu tư trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẩn trương và chủ động hợp đồng trực tiếp hoặc kết nối với Saigon-Coop, Big C, các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ lớn và mạng lưới HTX, liên hiệp HTX thương mại trên địa bàn cả nước để tiêu thụ sản phẩm cho tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX”- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết.

Cũng theo công văn này, Liên minh HTX cấp tỉnh chủ động nắm chắc tình hình sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thực phẩm, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX đang bị ứ đọng và đến mùa thu hoạch. Thông tin kịp thời địa chỉ, mặt hàng, số lượng, chất lượng và điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư, Trung tâm Phát triển thương mại và Đầu tư và Liên minh HTX tỉnh, thành phố khác để kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng đề nghị Liên minh HTX các tỉnh chủ động nắm bắt tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản, thực phẩm của các HTX, liên hiệp HTX thương mại để kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm cho HTX sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, các tỉnh và thành phố khác.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã yêu cầu Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam liên tục rà soát và thực hiện việc giãn nợ, cơ cấu lại nợ cho các khoản vay của HTX bị thiệt hại do dịch Covid-19 phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam tạo điều kiện cho các HTX tiếp tục vay vốn sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX cấp tỉnh nơi xảy ra dịch Covid-19 báo cáo và đề xuất kịp thời việc hỗ trợ cho các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và thành viên để Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xem xét trên cơ sở khả năng và nguồn lực của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Một lần nữa Nghị quyết số 88/NQ-LMHTXVN ngày 22/3/2021 của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với tinh thần tương thân, tương ái và "không để ai bị bỏ lại phía sau" được toàn hệ thống Liên minh Hợp tác xã từ Trung ương đến địa phương vào cuộc nhằm hỗ trợ và chia sẻ những khó khăn của các thành viên tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trong giai đoạn dịch Covid-19.

Vân Khánh