SƠ KẾT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NẠO VÉT, TU BỔ CÁC AO, BÀU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ- HĐND ngày 25/3/2022 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án số 532/ĐA- UBND ngày 18/3/2022 của UBND huyện về việc nạo vét, tu bổ các ao, bàu trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của huyện, giai đoạn 2022- 2025; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 108/KH- UBND ngày 18/5/2022, về việc nạo vét, tu bổ các ao, bàu thuộc thẩm quyền quản lý của huyện năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022 đã thực hiện nạo vét được 03 bàu Bàu Chại, xã Hồng Liêm; Bàu Gủ, xã Hồng Sơn và Bàu Xuyên, xã Hàm Đức.

* Xã Hồng Liêm: Nạo vét, tu bổ Bàu Chại thuộc thôn Liêm Thuận, quy mô diện tích 13.279m2, diện tích cần nạo vét là 10.465,9m2, độ sâu cần nạo vét 1,2m; phục vụ tưới cho khoảng 15 ha lúa và cây trồng các loại. Tổng kinh phí thực hiện 403.744.000đ. Được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 6/9/2022. Ngày 18/11/2022, UBND xã Hồng Liêm tổ chức bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH XD TM Việt Phú để triển khai thi công.

* Xã Hồng Sơn: Nạo vét, tu bổ Bàu Gủ thuộc thôn 3, quy mô diện tích 6.044m2, diện tích cần nạo vét là 4.835,2m2, độ sâu cần nạo vét 1,7m; phục vụ tưới cho khoảng 15 ha lúa và cây trồng các loại. Tổng kinh phí thực hiện 264.863.000đ. Được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3721/QĐ – UBND ngày 6/9/2022. Ngày 12/9/2022, UBND xã Hồng Sơn tổ chức bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH XD Lê Doãn để triển khai thi công.

* Xã Hàm Đức: Nạo vét, tu bổ Bàu Xuyên thuộc thôn 5, quy mô diện tích 3.792m2, diện tích cần nạo vét là 2.967,5m2, độ sâu cần nạo vét 1,2m; phục vụ tưới cho khoảng 41 ha lúa và cây trồng các loại. Tổng kinh phí thực hiện 114.477.000đ. Được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 5545/QĐ - UBND ngày 14/12/2022. Ngày 27/12/2022, UBND xã Hàm Đức tổ chức bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH XD TM Việt Phú để triển khai thi công.

Hiện nay, các bàu trên đã hoàn thành thành thi công, nghiệm thu và đưa vào sử dụng để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

(Hình ảnh Bàu Xuyên – Xã Hàm Đức)

Qua quá trình triển khai thực hiện Đề án, nhìn chung các xã triển khai nạo vét trong năm 2022 (Hồng Liêm, Hồng Sơn, Hàm Đức) có xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc nạo vét, tu bổ các ao, bàu trên địa bàn xã và tiến hành quy trình lập hồ sơ thi công công trình theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của kế hoạch nạo vét để Nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nạo vét, tu bổ các ao, bàu. Có thành lập tổ giám sát, phân công cán bộ theo dõi, giám sát công tác nạo vét.

Tuy nhiên, còn có nhiều khó khăn, hạn chế: Việc nạo vét, tu bổ các ao, bàu là nhiệm vụ mới, được giao cho UBND các xã làm chủ đầu tư nên công tác lập thủ tục, hồ sơ để UBND huyện phê duyệt còn chậm, lúng túng. Sau khi hồ sơ được phê duyệt và ký hợp đồng với nhà thầu thi công do bị ảnh hưởng bởi thời tiết (mưa những ngày cuối tháng 11) nên chậm triển khai thi công.

Trong năm 2023, UBND huyện giao chỉ tiêu thực hiện nạo vét, tu bổ 05 bàu thuộc 04 xã:  Xã Hồng Liêm: Bàu ông Mãng; Xã Hồng Sơn: Bàu Trũng Găng, bàu Lát;  Xã Hàm Đức: Bàu Miếu ông Hổ; Xã Hàm Chính: Bàu Tà Nương. Với tổng diện tích nạo vét là 42.416,66m2; kinh phí thực hiện khoảng 2.053 triệu đồng.

Hiện nay, UBND các xã là chủ đầu tư triển khai lập thủ tục, hồ sơ và trình thẩm định, phê duyệt, dự kiến triển khai thi công hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

- Lê Minh Châu- PNN&PTNT-TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 8 626
  • Tháng hiện tại: 41 136
  • Tổng lượt truy cập: 1430852
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang