Sinh hoạt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa-thông tin
 

          Ngày 26/8/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện phối hợp tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành văn hóa – thông tin (28/8/1945-28/8/2022). Đến dự sinh hoạt có đ/c Trần Thành Khoa, Bí thư chi bộ-Giám đốc Trung tâm văn hóa-Thông tin và Thể thao, cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Văn hoá –Thông tin huyện.

Thay mặt Ngành Văn hóa – Thông tin huyện, đ/c Từ Duy,Phó Bí thư chi bộ-Phó Trưởng phòng phụ trách ôn lại kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hoá - Thông tin (28/8/1945 – 28/8/2022).

 

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Ngày 28/8/1945, Bản Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định hình thành cơ cấu các cơ quan hành chính Nhà nước đầu tiên, trong đó có Bộ Thông tin tuyên truyền là một thành viên (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn ngày 28/8/1945 làm ngày truyền thống để khắc ghi dấu mốc hình thành cơ quan Nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa Thông tin gắn liền với sự ra đời bộ máy chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Kể từ đây, ngày 28/8 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành Văn hóa - Thông tin.

Kể từ ngày thành lập đến nay, ngành Văn hóa thông tin luôn là một mặt trận quan trọng đồng hành cùng với sự phát triển đi lên của đất nước; đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của cả dân tộc. Trong giai đoạn đổi mới và phát triển hiện nay, các chiến sỹ trên mặt trận văn hóa đã và đang không ngừng nỗ lực để đóng góp công sức vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

          Cùng với cả nước, trong những năm qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền luôn được Đảng bộ, chính quyền huyện Hàm Thuận bắc quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các thiết chế văn hóa được đầu tư góp phần phục vụ đời sống văn hóa tinh thần nhân dân trên địa bàn; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa thông tin thường xuyên được tập huấn, đào tạo; Các hoạt động đưa văn hóa, nghệ thuật về cơ sở, mà trọng tâm là phục vụ địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được thực hiện thường xuyên. Trong nội dung biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim lưu động bao giờ cũng có phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống Covid-19…Các hoạt động thông tin tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung lẫn hình thức; hệ thống trạm truyền thanh các xã, thị trấn, mạng lưới tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin lưu động luôn được củng cố và nâng cao chất lượng, từng bước được hiện đại hoá về trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất để phục vụ công tác tuyên truyền…

Cũng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà những giá trị lịch sử, văn hóa…. trên địa bàn huyện được giữ gìn, khơi dậy và phát huy. Toàn huyện hiện có 06 Di tích đã được xếp hạn, trong đó có 03 di tích cấp quốc gia gồm: 02 di tích khảo cổ ( Động Cát thôn 6, Động Bà Hòe) xã Hàm Đức, 01 di tích kiến trúc nghệ thuật đình Phú Hội-xã Hàm Hiệp và 03 di tích được xếp hạng cấp tỉnh: Di tích lịch sử Cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong thời kháng chiến chống Mỹ tại Sa Lôn xã Đông Giang, di tích văn hóa đền thờ Pô Tằm tại thôn 3-thị trấn Ma Lâm và di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa An Lạc - xã Hàm Thắng…

Bên cạnh đó, công tác quản lý và tổ chức lễ hội được các cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các lễ hội thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước; nhất là duy trì và tổ chức tốt Lễ hội katê, nội dung lễ hội phong phú, đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và du khách. Đặc biệt qua 18 kỳ tổ chức Ngày hội Văn hóa-Thể thao các dân tộc ngày càng đi vào chiều sâu, tính chuyên môn được định hình và đánh giá cao. Thông qua các lần tổ chức Ngày hội đã tạo ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần làm phong phú các sản phẩm văn hóa, thúc đẩy kinh tế xã hội  huyện nhà ngày thêm khởi sắc…

 

Với tinh thần “Nhìn lại – Để chúng ta tiến xa hơn”, thay mặt Ngành Văn hóa-Thông tin huyện, tôi xin trân trọng cám ơn sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND-UBND huyện, của ngành cấp trên và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đối với Ngành trong chặng đường vừa qua; xin trân trọng tri ân, cám ơn đồng chí, đồng nghiệp, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa- Thông tin qua các thời kỳ đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để rèn luyện, cống hiến vì sự phát triển của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Phát huy truyền thống lịch sử 77 năm vẻ vang, trong thời gian tới, với phương châm “Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến”, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã, đang và sẽ xây dựng các Chiến lược, Kế hoạch, Đề án nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

                                                                                                                                 Phòng VH&TT

 TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 104
  • Hôm nay: 1621
  • Trong tuần: 26 634
  • Tháng hiện tại: 77 229
  • Tổng lượt truy cập: 1197355
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang