Huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội nghị khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022

Trong năm 2022, các cấp ủy đã có nhiều nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận đã bám sát chỉ đạo của tỉnhNghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 13/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khóa IX) về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, do vậy nên đạt nhiều kết quả tích cực:

Chất lượng học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của đảng tiếp tục được nâng lên; công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhất là tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả tốt. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống thông tin xuyên tạc, xấu độc trên internet được chú ý thực hiện.

Ban hành Kế hoạch số 61-KH/HU, ngày 26/4/2022 về thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiệm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tổ chức đợt học tập, sinh hoạt chính trị sâu rộng bằng nhiều hình thức trong toàn Đảng bộ; tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề năm 2022 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện, chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng nâng lên. Công tác cán bộ thực hiện đúng quy trình, quy định và đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo. Đã triển khai thực hiện quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo huyện; quy trình quy hoạch các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2025 – 2030, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đảm bảo chất lượng. Qua phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2022 đối với 29 tổ chức cơ sở đảng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05, Hoàn thành tốt nhiệm vụ 21 và Hoàn thành nhiệm vụ 03; không có tổ chức cơ sở đảng viên yếu, kém.

 Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, thực hiện đúng quy định. Công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được quan tâm chỉ đạo thực hiện.  

Các cơ quan, địa phương đã kịp thời quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền quan tâm nắm tình hình và giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục hướng về cơ sở, tổ chức được nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm thực hiện.

          Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa IX) lần thứ 24 sáng ngày 11/01/2023, đã tiến hành khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022: Có 05 chi, đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ’’ tiêu biểu năm 2022 (Đảng bộ xã Tân Thuận, Đảng bộ xã Hàm Cần, Đảng bộ xã Hàm Mỹ, Đảng bộ xã Thuận Quý, Chi bộ Bảo hiểm xã hội); 01 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ’’ tiêu biểu 5 năm liền (Chi bộ Trường Mẫu giáo Hàm Cường, trực tuộc Đảng bộ xã Hàm Cường) và 04 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (Đảng viên Lê Thị Thanh Mai – Đảng viên chi bộ khu phố Lập Hòa, thuộc Đảng bộ thị trấn Thuận Nam; Đảng viên Nguyễn Thị Tuyết – Đảng viên chi bộ khu phố Nam Thành, thuộc Đảng bộ thị trấn Thuận Nam; Đảng viên Phan Thị Định – Đảng viên chi bộ thôn Hiệp Nhơn, thuộc Đảng bộ xã Tân Thuận; Đảng viên Đỗ Thị Cẩm Tường – Đảng viên chi bộ Trường Trung học cơ sở Tân Thuận, thuộc Đảng bộ xã Tân Thuận).

Hoài Nhi

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang