Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia và ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận

Để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới theo chủ trương của Đảng, Chính phủ. Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTG lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Tại Bình Thuận, ngày 14/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 1902/QĐ-UBND lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận. Với ý nghĩa đó, Ngày Chuyển đổi số là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh Bình Thuận. Vì vậy, chủ tịch UBND huyện đề nghị Mặt trận và các đoàn thể huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai đồng loạt đưa tin tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận trên các phương tiện thông tin cơ sở nhằm giúp cho Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ và chung tay thực hiện chuyển đổi số tại tỉnh Bình Thuận.

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số. Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, phổ biến từ năm 2017. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2018. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vào ngày 03/6/2020. Trong chương trình chuyển đổi số, tỉnh Bình Thuận đề ra mục tiêu chung là đến năm 2030, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đổi mới căn bản, toàn diện về phương pháp, cách thức hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, quản trị nhà nước, doanh nghiệp và phương thức sống, làm việc của người dân thông qua chuyển đổi số. Phát triển kinh tế số góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh cao hơn. Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận nằm trong nhóm 20 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

                                                          Ngọc Phu

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang