Hội nghị triển khai công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2023

Sáng ngày 20/02/2023, UBND huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2023. Bà Mai Thị Ngọc Ảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện (Ban Chỉ đạo huyện) chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, gồm: Bưu điện huyện, Viettel huyện và Công ty Bảo hiểm PVI Đông Nam Bộ. Sau khi nghe Bảo hiểm xã hội huyện báo cáo kết quả phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; ý kiến thảo luận tại Hội nghị. Bà Mai Thị Ngọc Ảnh – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo huyện kết luận như sau:

- Về kết quả đạt được: Năm 2022, các cơ quan, ban, ngành, Hội, đòan thể huyện; UBND các xã, thị trấn và Bảo hiểm xã hội huyện có nhiều nổ lực cố gắng trong phối hợp triển khai thực hiện công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đã đạt được kết quả tích cực, cụ thể: Hệ thống nhân viên vận hành thu tại cơ sở được củng cố, kiện toàn; công tác tuyên truyền được tăng cường; tình trạng lập danh sách cấp thẻ BHYT cho nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng chậm trễ, sai sót và trùng tên từng bước được khắc phục; số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng so với cùng kỳ năm trước; các đơn vị sử dụng lao động và người dân đăng ký tham gia và giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT qua giao dịch điện tử được nâng lên, mang đến sự hài lòng và tin tưởng cho tổ chức, cá nhân… đã góp phần quan trọng vào sự ổn định tình hình kinh tế, chính trị tại địa phương.

- Về tồn tại, hạn chế: Vận động tham gia BHYT đáo hạn đạt tỷ lệ thấp (93,86%). Tính đến 31/12/2022, toàn huyện còn 2.227 người chưa tham gia BHYT đáo hạn; vận động tham gia BHXH tự nguyện đáo hạn đạt tỷ lệ thấp (34,15%). Tính đến 31/12/2022, toàn huyện có trên 800 người tham gia BHXH tự nguyện, đang tạm dừng đóng, chưa tham gia đáo hạn; học sinh thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, nhưng việc tuyên truyền, vận động tham gia còn gặp nhiều khó khăn; người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ 33% mức đóng, tuy nhiên việc tuyên truyền vận động tham gia BHYT còn gặp nhiều khó khăn; việc rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT có tăng cường nhưng kết quả chưa cao. Tính đến 31/12/2022, toàn huyện còn 30 đơn vị đang hoạt động, có quyết toán thuế nhưng chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định.

          * Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Năm 2022, do ảnh của tình hình dịch bệnh Covid-19 từ năm 2020 và năm 2021 nên nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện hoạt động cầm chừng, giảm lao động; đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, thu nhập giảm sút do giá cả thanh long không ổn định nên việc tuyên truyền, vận động tham gia BHYT hộ gia đình đáo hạn đạt tỷ lệ thấp. Triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, xã Hàm Cần có 2.600 người không còn được hưởng chính sách bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng, việc tuyên truyền vận động tham gia BHYT theo hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn.  Việc củng cố, kiện toàn hệ thống đại lý thu theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam, các Tổ chức dịch vụ thu BHXH BHYT bước đầu triển khai thực hiện còn lúng túng, kết quả hoạt động chưa cao. Cụ thể: Tổ chức dịch vụ thu Bưu điện huyện: Tiếp nhận hầu hết số nhân viên từ các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện chuyển sang. Tuy nhiên, công các quản lý, điều hành còn hạn chế; chưa phối hợp tốt với UBND các xã, thị trấn và các Hội, đoàn thể huyện trong việc giao chỉ tiêu cụ thể cho từng nhân viên vận hành thu và tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng nên kết quả hoạt động chưa đạt kế hoạch UBND huyện giao; Tổ chức dịch vụ thu Viettel huyện và Công ty Bảo hiểm PVI Đông Nam Bộ còn khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên vận hành thu nên kết quả hoạt động chưa cao. UBND các xã, thị trấn rà soát, phê duyệt danh sách người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp còn chậm, sai thông tin cá nhân nên việc tuyên truyền, vận động tham gia và cấp thẻ BHYT còn gặp nhiều khó khăn. Tính tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn thấp; các chế tài xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực BHXH, BHYT chưa đủ răng đe đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN. Một số địa phương chưa triển khai thực hiện Công văn số 286-CV/HU ngày 26/8/2021Công văn số 786-CV/HU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Công văn số 2428/UBND-BHXH ngày 18/10/2022 của UBND huyện về phối hợp với các Tổ chức dịch vụ thu thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT.

  - Phân công nhiệm vụ năm 2023:

+ Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện: Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong đơn vị. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, công chức viên chức và người lao động phát huy tính tiền phong gương mẫu trong việc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và BHYT cho người thân trong gia đình, từ đó lan tỏa đến mọi người dân. Phổ biến, quán triệt và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng “VssID-Bảo hiểm xã hội số” cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Thực hiện nghiêm túc việc trích nộp BHXH, BHTN, BHYT hàng tháng theo quy định. Mọi trường hợp phát sinh tiền lãi phạt chậm nộp, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm, không được sử dụng ngân sách nhà nước để thanh toán.

+ Bảo hiểm xã hội huyện: Tham mưu cho UBND huyện củng cố, kiện toàn BCĐ BHXH, BHTN, BHYT huyện cho thống nhất với tên gọi và các thành viên Ban Chỉ đạo theo Công văn số 137-CV/BCSĐ ngày 24/9/2020 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đề nghị lãnh đạo chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, cụ thể như sau: Về tên gọi: Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện; kiện toàn các chức danh: Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực và Ủy viên thường trực; bổ sung thành viên là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, gồm: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Phòng Nội vụ huyện, hoàn thành trước ngày 28/02/2023. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, đổi mới phong cách phục vụ, tạo mọi thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và mọi người dân đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 286-CV/HU ngày 26/8/2021 và Công văn số 786-CV/HU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Công văn số 2027/UBND-BHXH ngày 14/9/2021 của UBND huyện về tăng cường thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.  Cung cấp đầy đủ, kịp thời danh sách người đang tham gia BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình sắp đến hạn đóng cho UBND xã, thị trấn và các Tổ chức dịch vụ thu để tuyên truyền, vận động tiếp tục tham gia đáo hạn. Phân công viên chức theo dõi, phụ trách địa bàn xã, thị trấn để hỗ trợ địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện.  Tăng cường đôn đốc, nhắc nhỡ các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc việc đăng ký tham gia và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng theo quy định. Định kỳ hàng quý tham mưu UBND huyện tổ chức họp Ban chỉ đạo huyện, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra giải pháp thực hiện tiếp theo.

          + Trung tâm y tế huyện: Đẩy mạnh triển khai sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn Chíp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tuyên truyền đến người bệnh những tiện lợi khi sử dụng CCCD gắn Chíp trong KCB BHYT; các trường hợp thông tin thẻ BHYT chưa được tích hợp với CCCD gắn Chíp, hướng dẫn người dân đến công an địa phương để thực hiện việc tích hợp thông tin và sử dụng cho lần KCB BHYT tiếp theo. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho người dân, nhất là người có thẻ BHYT, cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian chờ đợi, phiền hà cho người bệnh.

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Tăng cường kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về lao động, BHXH, BHYT đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Phối hợp các cơ quan tuyên truyền của huyện tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục vận động xã hội hóa, huy động các nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ các hộ nghèo, đối tượng yếu thế có điều kiện tham gia BHYT.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Phối hợp với phòng Nội vụ huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn hướng dẫn, chỉ đạo các trường học trực thuộc đưa chỉ tiêu thực hiện BHYT học sinh trở thành một trong những tiêu chí bắt buộc khi xét khen thưởng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của Nhà trường và người đứng đầu (Hiệu trưởng).

+ Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện: Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện về giao chỉ tiêu thu BHYT học sinh năm 2023; giao chỉ tiêu vận động học sinh tham gia BHYT cho từng thầy, cô chủ nhiệm lớp, đề ra giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm, tuyên truyền vận động học sinh tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%, hoàn thành trước ngày 15/3/2023. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong đơn vị.

           + Công an huyện: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an cấp xã phối hợp thực hiện công tác vận động, tuyên truyền về pháp luật và các chính sách BHXH, BHYT tại các xã, thị trấn. Kịp thời xác nhận số định danh công dân đối với các trường hợp chưa được cấp căn cước công dân gắn Chíp, đặc biệt là người ở địa phương khác đến sinh sống và làm ăn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký tham gia BHXH, BHYT theo quy định.

+ Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam - Hàm Thuận Bắc: Phối hợp BHXH huyện trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, liên thông dữ liệu quản lý doanh nghiệp, cấp mã số BHXH; cung cấp và trao đổi thông tin việc thực hiện kiểm tra đối với các tổ chức trả thu nhập trong đó có phần khấu trừ chi phí đóng BHXH, BHYT nhằm khắc phục việc trốn đóng, đóng dưới mức chi trả cho người lao động.

+ Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh huyện và Huyện đoàn: Tiếp tục giới thiệu cán bộ, hội viên, đoàn viên cho các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT tiếp nhận làm nhân viên vận hành thu; phối hợp với BHXH huyện tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho bản thân và người thân trong gia đình. Phối hợp với Đảng ủy các xã, thi trấn giao chỉ tiêu tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho cán bộ, hội viên, đoàn viên trực thuộc tại cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thực hiện, góp phần hoàn thành kế hoạch chung của huyện.

+ Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện: Phối hợp BHXH huyện và các cơ quan, ban, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, chủ sử dụng lao động nhận thức đúng, đủ về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trong hệ thống công đoàn. Qua đó, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế cho người thân trong gia đình.

+ Trường THPT Hàm Thuận Nam và THPT Lương Thế Vinh: Ban Giám hiệu nhà trường căn cứ Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện về giao chỉ tiêu thu BHYT học sinh năm 2023, giao chỉ tiêu vận động học sinh tham gia BHYT cho từng thầy, cô chủ nhiệm lớp, đề ra giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm, tuyên truyền vận động học sinh tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%, hoàn thành trước ngày 15/3/2023.

+ Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đúng tên gọi của Ban chỉ đạo huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT phải là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tổ chức hội nghị triển khai công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2023; hoàn thành trước ngày 28/02/2023, tổng hợp báo cáo UBND huyện trước ngày 05/03/2023 (thông qua BHXH huyện). Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 và Quyết định số  204/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện về giao chỉ tiêu thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình năm 2023; xây dựng kế hoạch thực hiện, giao chỉ tiêu đến từng thôn, khu phố, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban chỉ đạo; tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, mời Lãnh đạo BHXH huyện và Lãnh đạo các Tổ chức dịch vụ thu cùng tham dự để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trước 15/11/2023. Riêng các UBND các xã, thị trấn chưa có quyết định phê duyệt hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023; khẩn trương điều tra, rà soát, có quyết định phê duyệt gửi về phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện trước ngày 15/3/2023. Tiếp tục giới thiệu nhân sự (thành viên các ban thôn, khu phố, tổ tự quản, …) cho các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT (thông qua BHXH huyện) tiếp nhận làm nhân viên vận hành thu, hoàn thành trước ngày 15/3/2023. Phối hợp với các Tổ chức dịch vụ thu giao chỉ tiêu vận động tham gia BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình cho từng nhân viên vận hành thu, hoàn thành trước ngày 05/3/2023. Tiếp tục vận động xã hội hóa, huy động các nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ các hộ nghèo, đối tượng yếu thế có điều kiện tham gia BHYT.

+ Các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng nhân viên vận hành thu; tổ chức họp giao ban với các xã, thị trấn, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; có biện pháp khuyến khích các nhân viên vận hành thu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình theo Kế hoạch do UBND huyện giao năm 2023. Phối hợp với BHXH huyện và UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình hàng tháng theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Tập trung tuyên truyền vận động số người tham gia BHXH tự nguyện đang tạm dừng đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình chưa tham gia đáo hạn tiếp tục tham gia.

+ Giám đốc các doanh nghiệp: Thực hiện nghiêm túc việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động; trích nộp kịp thời số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng hàng tháng cùng với kỳ chi trả lương theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

+ Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện: Trên cơ sở phân công, từng thành viên có nhiệm vụ theo dõi, nắm bắt tình hình địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và tiến độ thực hiện cho Trưởng Ban chỉ đạo hàng tháng, quý (qua Bảo hiểm xã hội huyện) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

                                                                  Huỳnh Thanh Mộng 

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 195
  • Trong tuần: 5 622
  • Tháng hiện tại: 30 355
  • Tổng lượt truy cập: 1330543
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang