TÂN ĐỨC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6 - HĐND XÃ KHOÁ IV (nhiệm kỳ 2021-2026)

         Trong 2 ngày 20-21/7/2023 HĐND xã Tân Đức tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã khoá IV (nhiệm kỳ 2021-2026). Về dự có ông Thái Hoàng Long- Huyện ủy viên, PCT HĐND huyện.

anh tin bai

(Đại biểu HĐND xã khoá IV và khách mời về tham dự kỳ họp)

          Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của HĐND và UBND xã về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả thu chi ngân sách 2022, dự toán thu chi ngân sách năm 2023; Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng; Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; các nội dung chương trình kỳ họp, chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024…

anh tin bai

(Chủ tọa điều hành kỳ họp)

Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn song với sự lãnh của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND xã, sự phối kết hợp chặt chẽ của MTTQVN xã và các đoàn thể, tình hình KT-XH của Tân Đức đã có sự chuyển biến tích cực: về thu ngân sách 39,108/87,030 đạt 44,9% tăng 601,4% so với cùng kỳ, trong diện tích gieo trồng đạt 2.721,8/3.300 tỷ lệ 82%; giải quyết việc làm 75/80 người tỷ lệ 93,75% tăng 48,75% so với cùng kỳ, BHYT  đạt 91/95,2%, NTM đạt 10/19 tiêu chí, KCN đang tiến hành công tác đền bù để bàn giao mặt bằng, Y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư xây dựng..., Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng trong nông nghiệp, tăng tỷ trọng từ công nghiệp, dịch vụ. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, HĐND xã Tân Đức đặc biệt chú trọng tới việc đạt nông thôn mới nâng cao và hoàn thành công tác đền bù giải tỏa khu Tân Đức, tiếp tục đầu tư phát triển văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tiến tới NTM kiểu mẫu năm 2025…

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp về những giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT-XH của xã năm 2023. Kỳ họp đã thống nhất các nội dung thông qua tại kỳ họp thứ 6 HĐND xã khoá IV (nhiệm kỳ 2021-2026), và biểu quyết thông qua 7 nghị quyết, đó là: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán, thu chi ngân sách xã năm 2022; Nghị quyết về phân khai nguồn vượt thu ngân sách xã năm 2021; Nghị quyết về phân khai nguồn vượt thu ngân sách xã năm 2022; Nghị quyết phân khai nguồn két dư năm 2022; Nghị quyết về chủ trương xây dựng đường giao thông nông thônnăm 2023; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2024; Nghị quyết về thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa V, nhiệm lỳ 2021-2026.

         Kỳ họp HĐND xã lần thứ 6 khoá IV (nhiệm kỳ 2021-2026) đã kết thúc và đã đưa ra nhiều được giải pháp thực hiện, phấn đấu cuối năm 2023 về đích nông thốn mới nâng cao.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !