PHÒNG TƯ PHÁP

1. Thông tin chung:

- Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại: 0252 3876 909

- Email: phongtnmt@hamtan.binhthuan.gov.vn

2. Lãnh đạo cơ quan:

 Trưởng phòng

   - Họ và tên: Trần Phước Hạnh

   - Điện thoại: 0918 081 938

   - Email: hanhtp@hamtan.binhthuan.gov.vn

 Phó Trưởng phòng    - Họ và tên:Trần Thị Thanh Thảo

   - Điện thoại: 0961 601 252

   - Email: thaottt@hamtan.binhthuan.gov.vn

3. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu:

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.


 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !