PHÒNG NỘI VỤ

1. Thông tin chung:

- Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại: 0252 3877 012

- Email: phongnv@hamtan.binhthuan.gov.vn

2. Lãnh đạo cơ quan:

Trưởng phòng

- Họ và tên:Huỳnh Quốc Thái

- Điện thoại: 0982 870141

- Email: thaihq@hamtan.binhthuan.gov.vn

Phó phòng

1. - Họ và tên: Trần Minh Trung

    - Điện thoại: 0937 650 078

    - Email: trungtm@hamtan.binhthuan.gov.vn

2. - Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hương

    - Điện thoại: 0937 932 109

    - Email: huongntm@hamtan.binhthuan.gov.vn

3. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu:

         Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng và nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác quản lý hành chính Nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư; lưu trữ Nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng. 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang