Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Húy: Nỗ lực phấn đấu, xây dựng quê hương phát triển bền vững ​

 

 

                                                                                    

 

     Đồng chí Nguyễn Văn Húy

Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Đức Linh.

 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi đón chào Xuân mới Quý Mão - 2023, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Húy đã trả lời phỏng vấn, chia sẻ những kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đây là nội dung phỏng vấn.   

 

           PV: Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật huyện Đức Linh đạt được qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025?

          Đồng chí Nguyễn Văn Húy: Với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp, ngành, cơ quan, địa phương và nhân dân đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa duy trì, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, cơ bản Đức Linh đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021 đã đề ra. Trên cơ sở đó, làm tiền đề cho sự hồi phục kinh tế của năm 2022. Đến nay, huyện Đức Linh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng sau hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng huyện lần thứ XII. Cơ cấu kinh tế đã đi đúng hướng với mục tiêu đặt ra, tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp hợp lý, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện luôn đạt mức cao, bình quân 8,5% năm.

          Xác định tái cơ cấu nông nghiệp là khâu đột phá, huyện đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Tích cực tuyên truyền người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa những giống có năng suất chất lượng cao, từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm. Gắn phát triển hợp tác xã với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Tính đến 31/5/2022, toàn huyện thành lập được 20 hợp tác xã, có 36 Tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn; có 10 sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng 3 sao, 4 sao cấp tỉnh. Tiếp tục ưu tiên các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, gắn với hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã và huyện nông thôn mới nâng cao. 

          Trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện đã có bước đi tích cực để vận động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và tổ chức sản xuất - kinh doanh. Toàn huyện hiện có 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích 270 ha. Ngoài 3 cụm công nghiệp đã có (tại Sùng Nhơn, Mê Pu và thị trấn Võ Xu) đạt tỷ lệ lấp đầy trên 75%, huyện đã bổ sung quy hoạch và thu hút được 2 nhà đầu tư kết cấu hạ tầng cho 3 cụm công nghiệp mới tại xã Đông Hà với diện tích 182 ha, tổng số vốn đầu tư giai đoạn 1 trên 800 tỷ đồng, dự kiến giải quyết việc làm cho trên 12.000 lao động. Cùng với sự phát triển của các cụm công nghiệp, các hoạt động dịch vụ, các dự án hạ tầng kèm theo như khu dân cư, nhà máy nước, nhà máy xử lý rác thải… cũng phát triển, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

          Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện và nâng lên; các chính sách đền ơn đáp nghĩa, phúc lợi và an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 39,7 triệu đồng năm 2019 lên 48,6 triệu đồng năm 2021 và tăng lên 52 triệu đồng năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm; cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo là 1,14%, đến cuối năm 2021 giảm còn 1,07% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020) và năm 2022 là 4,38% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025); theo Nghị quyết đến cuối năm 2025 giảm còn dưới 3%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 96,94% (theo Nghị quyết đề ra đạt 95% trở lên). Số trường đạt chuẩn quốc gia là 42/55 trường, đạt 76,36% (theo Nghị quyết đề ra đạt 75%). Các ngành như thương mại, du lịch, giao thông vận tải, tài chính ngân hàng, bưu chính viễn thông... ngày càng đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống xã hội.

Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực: Quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường khoáng sản, trật tự xây dựng; công tác quốc phòng, an ninh, nội chính; công tác cải cách hành chính và xây dựng bộ máy đều đạt kết quả khá.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được chú trọng triển khai thực hiện; công tác cải cách hành chính được triển khai toàn diện, hiệu quả trong cả hệ thống chính trị; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

PV: Xin đồng chí cho biết, để đạt được những kết quả như trên, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những giải pháp trọng tâm nào để thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra?

Đồng chí Nguyễn Văn Húy: Hai năm qua, đặc biệt từ cuối năm 2020 và những tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong từng thời điểm cụ thể. Đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Linh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, tổ chức và thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân. 

          Bên cạnh đó, với quyết tâm tạo sự bứt phá ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã sớm xây dựng chương trình toàn khóa, chương trình hành động, xác định rõ lộ trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ngay trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, huyện đã cơ bản hoàn thành việc ban hành và triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với việc xác định đầy đủ, toàn diện, cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Huyện ủy đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác như Nghị quyết về xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2025; Nghị quyết về việc xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện; Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính đến năm 2025. Bên cạnh đó, đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá; ban hành 8 kế hoạch để triển khai thực hiện trên các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các ban, ngành chức năng căn cứ vào tình hình của địa phương, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp trên từng lĩnh vực, đề ra lộ trình, xác định thời gian để tổ chức triển khai thực hiện.  Đổi mới phương pháp điều hành, lề lối làm việc đảm bảo tính khoa học, phát huy dân chủ, nhờ đó đã tạo được sự nhất trí cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

          Đối với việc thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, huyện đã tập trung đẩy mạnh áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh liên kết trong sản xuất để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm. Tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp để hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển và là cầu nối giữa người sản xuất với các doanh nghiệp. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả tích cực.

          Về khâu đột phá trong đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong huyện. Huyện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

          Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, đẩy mạnh củng cố, tinh gọn hệ thống chính trị. Chú trọng công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát được kiện toàn củng cố và tăng cường, đảm bảo nghiêm, đúng quy định của Đảng. Hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp được phát huy.

          Bên cạnh đó, toàn thể Đảng bộ huyện luôn đoàn kết, lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác của địa phương; cán bộ, công chức, đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân. Thành công này có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững của huyện trong những năm tới.

           Có thể nói, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, với sự quyết tâm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huyện Đức Linh đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Linh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

          PV: Năm 2023 được xem là năm bản lề để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2026); đồng chí có định hướng như thế nào để huyện nhà  tiếp tục vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới?         

Đồng chí Nguyễn Văn Húy: Trong bối cảnh năm 2023 đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và nhân dân phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, rút ra những kinh nghiệm quý báu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục phát huy cao độ vai trò lãnh đạo, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ra sức xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh. Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy. Thực hiện tốt công tác cán bộ, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát và công tác dân vận; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện và vững chắc tình hình các mặt của huyện.

  Tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo kế hoạch đề ra là tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp hợp lý trong toàn bộ cơ cấu nền kinh tế. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế của địa phương và nhu cầu thị trường. Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, gắn với đầu tư phát triển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, đặc biệt là công nghệ cao. Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chú trọng công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt những phức tạp phát sinh ngay ở cơ sở.

PV: Nhân dịp Xuân Quý Mão - 2023, đồng chí có điều gì gửi đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện?

Đồng chí Nguyễn Văn Húy: Một mùa Xuân mới đang về, chúng ta vui mừng với những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện nhà nỗ lực phấn đấu đạt được trong 2 năm qua. Những kết quả đó không chỉ cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý, mà còn tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời khắc thiêng liêng đã đến, Xuân mới Quý Mão - 2023 bắt đầu, mang theo những điều tốt lành về tương lai tươi sáng của quê hương Đức Linh anh hùng. Trong niềm phấn khởi, tự hào, với tất cả sự trân trọng, thay mặt Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tôi nhiệt liệt biểu dương và chân thành cảm ơn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của huyện. Tôi xin gửi tới các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người con quê hương Đức Linh đang sinh sống, học tập, công tác trên khắp mọi miền của Tổ quốc, cùng toàn thể nhân dân huyện nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đón Xuân mới vui tươi, phấn khởi, năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đồng sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm tái lập huyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, xây dựng quê hương Đức Linh thân yêu của chúng ta phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.

          Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy!

 

                                                                   Phương Loan (Thực hiện)

                                               

 

                                                         

 

 

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang