Đức Tín: Tập huấn hòa giải viên ​

 

 

         Sáng ngày 18/11/2022, tại hội trường UBND xã Đức Tín, Phòng Tư pháp tổ chức tập huấn công tác hòa giải cho các hòa giải viên ở cơ sở năm 2022.

Ông Lê Đình Thảo, Phó Phòng Tư pháp, đã báo cáo những nội dung cơ bản  về Luật bảo vệ môi trường, Luật đất đai và Luật khoáng sản,... để 120 hòa giải viên của thị trấn Đức Tài, xã Đức Hạnh, Đức Tín nắm vững thực hiện tốt nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở. 

Lê Quang Hiếu

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang