Vũ Hòa: Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ​

 

Đ/c Nguyễn Văn Húy - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy

 đến dự Ngày hội và tặng quà cho Ban quản lý thôn.

 

Từ ngày 09/11/2022 đến ngày 15/11/2022, được sự thống nhất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TQVN) huyện, Ủy ban Mặt trận TQVN xã Vũ Hòa phối hợp với Ban công tác Mặt trận 6/6 thôn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Chiều ngày 13/11/2022, ông Nguyễn Văn Húy - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện, xã đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 4.

Ban Công tác Mặt trận thôn 4 báo cáo tình hình kinh tế -xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2022. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường. Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đáng chú ý, thôn đã đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh nội lực của mỗi người dân. Qua đó, giúp đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong thôn không ngừng được cải thiện.

Ngoài ra, Ban Công tác Mặt trận thôn 4 cũng đã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe của nhân dân, công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái; công tác xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường; phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Húy - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đã tặng quà cho Ban quản lý thôn và tặng 12 phần quà cho hộ nghèo ở thôn (tổng trị giá 6 triệu đồng)

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Húy biểu dương thôn đã phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, một lòng xây dựng khu dân cư tăng trưởng về kinh tế, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hóa xã hội có bước phát triển. Các ban, ngành, đoàn thể và hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, chấp hành quy ước, hương ước khu dân cư và công tác phòng chống dịch Covid-19.

Những kết quả cán bộ và nhân dân thôn 4 nỗ lực đạt được trong những năm qua đã khẳng định sự đúng đắn và là minh chứng của việc thực thi chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước, thể hiện ý chí cần cù, nghị lực lao động, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần đổi mới quê hương.

Cũng trong Ngày hội, Ban thôn đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Phạm Thị Thanh Hoài

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang