Đoàn Thanh niên xã Sùng Nhơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ​

 

 

Ngày 04/11/2022, Đoàn Thanh niên xã Sùng Nhơn tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt 2 chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Đồng chí Đoàn Công Hòa - Huyện ủy viên - Bí Thư Đảng ủy xã, trực tiếp quán triệt 2 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi đoàn viên, thanh niên , phát huy vai trò trong tuyên truyền nội dung chuyên đề giúp người thân, bạn bè nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong đời sống hàng ngày và gắn với các tiêu chí trong học tập, rèn luyện, công tác của từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa phương.

Lê Thị Thu Sang

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang