Sùng Nhơn: Công an xã tổ chức ký kết thực hiện quy chế phối hợp

 

Ngày 10/11/2022, Lực lượng Công an xã đã tổ chức ký kết thực hiện quy chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành, đoàn thể, đặc biệt là với lực lượng quân sự trong bảo vệ an ninh, trật tự theo Nghị định 03/CP của Chính phủ đã được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lê Thị Thu Sang

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang