Sùng Nhơn: Thực hiện công trình chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày Giải phóng xã Sùng Nhơn

 

Chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày giải phóng xã Sùng Nhơn và kỷ niệm 92 năm, ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Năm. Góp phần hoàn thành cơ bản bê tông hóa mạng lưới giao thông nông thôn, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Xã Sùng Nhơn thi công bê tông hóa 1.695m đường ở các thôn 3, 4, 5, 6  bằng nguồn vốn đối ứng với số tiền 879.920.000 đồng.

Lê Thị Thu Sang

 

 

 

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang