CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1126/LMHTX
Ngày bắt đầu: 03/10/2023
Ngày kết thúc: 03/11/2023
Lượt xem:1
22999//SNN-VP
Ngày bắt đầu: 29/09/2023
Ngày kết thúc: 29/10/2023
Lượt xem:11
33180 /STC-ĐT
Ngày bắt đầu: 21/09/2023
Ngày kết thúc: 21/10/2023
Lượt xem:20
43170 /STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 20/09/2023
Ngày kết thúc: 20/10/2023
Lượt xem:23
52393/SXD-QHKT
Ngày bắt đầu: 15/09/2023
Ngày kết thúc: 15/10/2023
Lượt xem:25
62842/SNN-CCTL
Ngày bắt đầu: 15/09/2023
Ngày kết thúc: 15/10/2023
Lượt xem:22
73015 /STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 08/09/2023
Ngày kết thúc: 08/10/2023
Lượt xem:43
82331/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 08/09/2023
Ngày kết thúc: 08/10/2023
Lượt xem:32
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
11609/STP-NV1
Ngày bắt đầu: 01/09/2023
Ngày kết thúc: 01/10/2023
Lượt xem:35
21124 /SKHCN-QLCN
Ngày bắt đầu: 01/09/2023
Ngày kết thúc: 01/10/2023
Lượt xem:44
32761/STNMT-TTr
Ngày bắt đầu: 15/08/2023
Ngày kết thúc: 15/09/2023
Lượt xem:68
4732/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 09/08/2023
Ngày kết thúc: 09/09/2023
Lượt xem:2124
53585/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 08/08/2023
Ngày kết thúc: 08/09/2023
Lượt xem:852
61820 /STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 05/08/2023
Ngày kết thúc: 05/09/2023
Lượt xem:3775
7982 /SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 04/08/2023
Ngày kết thúc: 04/09/2023
Lượt xem:54
83428 /STNMT-CCBVMT
Ngày bắt đầu: 02/08/2023
Ngày kết thúc: 02/09/2023
Lượt xem:22
92522/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 02/08/2023
Ngày kết thúc: 02/09/2023
Lượt xem:70
101915/SNV-TDĐT&VTLT
Ngày bắt đầu: 02/08/2023
Ngày kết thúc: 02/09/2023
Lượt xem:58
113435/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 02/08/2023
Ngày kết thúc: 02/09/2023
Lượt xem:70
121932/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 27/07/2023
Ngày kết thúc: 27/08/2023
Lượt xem:89
13Số: 2411 /STC-ĐT
Ngày bắt đầu: 26/07/2023
Ngày kết thúc: 26/08/2023
Lượt xem:76
141804 /SNV-TDĐT&VTLT
Ngày bắt đầu: 21/07/2023
Ngày kết thúc: 21/08/2023
Lượt xem:69
15655/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 19/07/2023
Ngày kết thúc: 19/08/2023
Lượt xem:69
16903 /SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 19/07/2023
Ngày kết thúc: 19/08/2023
Lượt xem:81
17Số: 2191 /STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 12/07/2023
Ngày kết thúc: 12/08/2023
Lượt xem:99
18876 /SKHCN-QLKH
Ngày bắt đầu: 11/07/2023
Ngày kết thúc: 11/08/2023
Lượt xem:75
192078 /STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 03/07/2023
Ngày kết thúc: 03/08/2023
Lượt xem:81
202748/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 01/07/2023
Ngày kết thúc: 01/08/2023
Lượt xem:74
2178/LMHTX
Ngày bắt đầu: 29/06/2023
Ngày kết thúc: 29/07/2023
Lượt xem:72
221628/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 27/06/2023
Ngày kết thúc: 27/07/2023
Lượt xem:75
231595/SXD-QLN&PTĐT
Ngày bắt đầu: 23/06/2023
Ngày kết thúc: 23/07/2023
Lượt xem:85
242612 /STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 23/06/2023
Ngày kết thúc: 23/07/2023
Lượt xem:89
25251/BTĐKT
Ngày bắt đầu: 12/06/2023
Ngày kết thúc: 12/07/2023
Lượt xem:154
262179 /SKHĐT-KH
Ngày bắt đầu: 07/06/2023
Ngày kết thúc: 07/07/2023
Lượt xem:93
271379 /SXD-VP
Ngày bắt đầu: 01/06/2023
Ngày kết thúc: 01/07/2023
Lượt xem:103
281269/SGTVT-QLVTPTNL
Ngày bắt đầu: 22/05/2023
Ngày kết thúc: 22/06/2023
Lượt xem:626
29825/STP-NV1
Ngày bắt đầu: 18/05/2023
Ngày kết thúc: 18/06/2023
Lượt xem:544
301457 /STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 17/05/2023
Ngày kết thúc: 17/06/2023
Lượt xem:889
311767/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 28/04/2023
Ngày kết thúc: 28/05/2023
Lượt xem:730
321153/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 28/04/2023
Ngày kết thúc: 28/05/2023
Lượt xem:1161
331179/SNC-CCTL
Ngày bắt đầu: 28/04/2023
Ngày kết thúc: 28/05/2023
Lượt xem:732
34624/STTTT-VP
Ngày bắt đầu: 25/04/2023
Ngày kết thúc: 25/05/2023
Lượt xem:865
35457 /SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 19/04/2023
Ngày kết thúc: 19/05/2023
Lượt xem:1066
361521/STNMT-TTr
Ngày bắt đầu: 18/04/2023
Ngày kết thúc: 18/05/2023
Lượt xem:922
371032/SNN-CCPTNT
Ngày bắt đầu: 14/04/2023
Ngày kết thúc: 14/05/2023
Lượt xem:756
381105 /STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 27/03/2023
Ngày kết thúc: 27/04/2023
Lượt xem:1088
39 746/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 21/03/2023
Ngày kết thúc: 21/04/2023
Lượt xem:1045
401010/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 20/03/2023
Ngày kết thúc: 20/04/2023
Lượt xem:1290
41688/SNN-CCPTNT
Ngày bắt đầu: 15/03/2023
Ngày kết thúc: 15/04/2023
Lượt xem:3138
421345/CTBT-TTHT
Ngày bắt đầu: 04/03/2023
Ngày kết thúc: 04/04/2023
Lượt xem:1313
43673/SKHĐT-KH
Ngày bắt đầu: 01/03/2023
Ngày kết thúc: 01/04/2023
Lượt xem:2712
44693 /SKHĐT-KH
Ngày bắt đầu: 01/03/2023
Ngày kết thúc: 01/04/2023
Lượt xem:3079
45360/SGDĐT-KHTC
Ngày bắt đầu: 24/02/2023
Ngày kết thúc: 24/03/2023
Lượt xem:2129
46510 /STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 24/02/2023
Ngày kết thúc: 24/03/2023
Lượt xem:2130
47 220/STP-NV1
Ngày bắt đầu: 21/02/2023
Ngày kết thúc: 21/03/2023
Lượt xem:3066
48446 /STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 17/02/2023
Ngày kết thúc: 17/03/2023
Lượt xem:2901
49 226/STP-NV2
Ngày bắt đầu: 17/02/2023
Ngày kết thúc: 17/03/2023
Lượt xem:2413
505623/SYT-DS
Ngày bắt đầu: 15/02/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:1171
12345678
DANH SÁCH CƠ QUAN
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 10583
  • Trong tuần: 100 402
  • Tháng hiện tại: 449 075
  • Tổng lượt truy cập: 26890374