CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
13628/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 29/11/2022
Ngày kết thúc: 29/12/2022
Lượt xem:85
23231/SNN-CCPTNT
Ngày bắt đầu: 17/11/2022
Ngày kết thúc: 17/12/2022
Lượt xem:124
31308/STTTT-VP
Ngày bắt đầu: 14/11/2022
Ngày kết thúc: 14/12/2022
Lượt xem:169
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
12602/SNV-TDDT&VTLT
Ngày bắt đầu: 08/11/2022
Ngày kết thúc: 08/12/2022
Lượt xem:180
23236/STC-QLCS
Ngày bắt đầu: 03/11/2022
Ngày kết thúc: 03/12/2022
Lượt xem:217
32546/SNV-TCCC
Ngày bắt đầu: 02/11/2022
Ngày kết thúc: 02/12/2022
Lượt xem:156
43024/SNN-TT
Ngày bắt đầu: 01/11/2022
Ngày kết thúc: 01/12/2022
Lượt xem:158
52646/SGDDT-GDTrH&CN-TX
Ngày bắt đầu: 01/11/2022
Ngày kết thúc: 01/12/2022
Lượt xem:164
6822/KCN-VP
Ngày bắt đầu: 13/10/2022
Ngày kết thúc: 13/11/2022
Lượt xem:198
7 2431/SGDDT-KHTC
Ngày bắt đầu: 11/10/2022
Ngày kết thúc: 11/11/2022
Lượt xem:219
83894/SKHĐT-KH
Ngày bắt đầu: 06/10/2022
Ngày kết thúc: 06/11/2022
Lượt xem:192
92893/STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 05/10/2022
Ngày kết thúc: 05/11/2022
Lượt xem:182
102230/SLĐTBXH-BTXH-PCTNXH
Ngày bắt đầu: 29/09/2022
Ngày kết thúc: 29/10/2022
Lượt xem:176
112433/SGDDT-KHTC
Ngày bắt đầu: 11/10/2022
Ngày kết thúc: 25/10/2022
Lượt xem:174
123809/STNMT-CCBVMT
Ngày bắt đầu: 16/09/2022
Ngày kết thúc: 16/10/2022
Lượt xem:212
132166/SCT-QLTM
Ngày bắt đầu: 14/09/2022
Ngày kết thúc: 14/10/2022
Lượt xem:189
14702/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 13/09/2022
Ngày kết thúc: 13/10/2022
Lượt xem:194
152023/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 09/09/2022
Ngày kết thúc: 09/10/2022
Lượt xem:200
163666/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 08/09/2022
Ngày kết thúc: 08/10/2022
Lượt xem:197
17687/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 08/09/2022
Ngày kết thúc: 08/10/2022
Lượt xem:206
182034/SGTVT-HTGT
Ngày bắt đầu: 06/09/2022
Ngày kết thúc: 06/10/2022
Lượt xem:279
193459/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 25/08/2022
Ngày kết thúc: 25/09/2022
Lượt xem:170
20935/STTTT-BCVT&CNTT
Ngày bắt đầu: 18/08/2022
Ngày kết thúc: 19/09/2022
Lượt xem:197
21936/STTTT-BCVT&CNTT
Ngày bắt đầu: 18/08/2022
Ngày kết thúc: 18/09/2022
Lượt xem:190
221896/SCT-QLCN
Ngày bắt đầu: 10/08/2022
Ngày kết thúc: 10/09/2022
Lượt xem:196
231314/STP-VP
Ngày bắt đầu: 10/08/2022
Ngày kết thúc: 10/09/2022
Lượt xem:186
242011/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 08/09/2022
Lượt xem:200
251727/SNV-TCCC
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:228
261815/SGDDT-MN&TH
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 02/09/2022
Lượt xem:179
27567/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 02/09/2022
Lượt xem:199
281967/SXD-QLN&PTĐT
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 02/09/2022
Lượt xem:202
292057/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 26/07/2022
Ngày kết thúc: 26/08/2022
Lượt xem:184
30505/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 13/07/2022
Ngày kết thúc: 13/08/2022
Lượt xem:208
312628/SYT-NV
Ngày bắt đầu: 12/07/2022
Ngày kết thúc: 12/08/2022
Lượt xem:187
321597/SGDDT-GDTrH&CN-TX
Ngày bắt đầu: 07/07/2022
Ngày kết thúc: 07/08/2022
Lượt xem:170
332498/SKHĐT-KH
Ngày bắt đầu: 06/07/2022
Ngày kết thúc: 06/08/2022
Lượt xem:177
341483/SLĐTBXH-VP
Ngày bắt đầu: 05/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:194
351437/SLĐTBXH-BTXH-PCTNXH
Ngày bắt đầu: 01/07/2022
Ngày kết thúc: 01/08/2022
Lượt xem:176
362929/VP-HCTC
Ngày bắt đầu: 01/07/2022
Ngày kết thúc: 01/08/2022
Lượt xem:170
372577/STNMT-BHĐ
Ngày bắt đầu: 24/06/2022
Ngày kết thúc: 24/07/2022
Lượt xem:185
381329/SLĐTBXH-Vldvl
Ngày bắt đầu: 21/06/2022
Ngày kết thúc: 21/07/2022
Lượt xem:185
391708/SNN-CCCNTY
Ngày bắt đầu: 21/06/2022
Ngày kết thúc: 21/07/2022
Lượt xem:193
401687/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 20/06/2022
Ngày kết thúc: 20/07/2022
Lượt xem:162
41666/STTTT-VP
Ngày bắt đầu: 17/06/2022
Ngày kết thúc: 17/07/2022
Lượt xem:197
421359/SCT-VP
Ngày bắt đầu: 10/06/2022
Ngày kết thúc: 10/07/2022
Lượt xem:158
432075 /SYT-ATTP
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 06/07/2022
Lượt xem:452
441450/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 02/06/2022
Ngày kết thúc: 02/07/2022
Lượt xem:199
451631/UBND-TH
Ngày bắt đầu: 30/05/2022
Ngày kết thúc: 30/06/2022
Lượt xem:242
461282/SCT-QLTM
Ngày bắt đầu: 31/05/2022
Ngày kết thúc: 30/06/2022
Lượt xem:197
471839/SKHĐT-VP
Ngày bắt đầu: 25/05/2022
Ngày kết thúc: 25/06/2022
Lượt xem:1817
48611 /SKHCN-CCTĐC
Ngày bắt đầu: 23/05/2022
Ngày kết thúc: 23/06/2022
Lượt xem:191
49538 /STTTT-BCVT&CNTT
Ngày bắt đầu: 19/05/2022
Ngày kết thúc: 19/06/2022
Lượt xem:179
501044/SNV-TCCC
Ngày bắt đầu: 19/05/2022
Ngày kết thúc: 19/06/2022
Lượt xem:183
1234567
DANH SÁCH CƠ QUAN
Thống kê truy cập
  • Đang online: 332
  • Hôm nay: 64915
  • Trong tuần: 268 420
  • Trong tháng: 1 383 778
  • Tất cả: 18960072