Về việc ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2020
Số ký hiệu văn bản 5919/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/11/2020
Ngày hiệu lực 05/11/2020
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Phan Nguyễn Hoàng Tân
Tài liệu đính kèm 5919QD_2020_ds_QD UBND thanh pho ban hanh Ke hoach xet tuyen CC Quan su phuong, xa nam 2020.signed.signed.pdf
KEM5919_2020_ds_Ke hoach xet tuyen cong chuc Quan su phuong xa nam 2020.signed.signed.pdf