V/v triển khai thực hiện Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Số ký hiệu văn bản 745/UBND-CCHC
Ngày ban hành 09/02/2021
Ngày hiệu lực 09/02/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phan Nguyễn Hoàng Tân
Tài liệu đính kèm 745 CV A _ds_trien khai thuc hien quyet dinh 361 UBND tinh (ra soat, danh gia TTHC).signed.signed.pdf
361qdub.signed (1).pdf
361qdub1 (1).docx
361qdub2 (1).docx