tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Số ký hiệu văn bản 827/UBND-QHĐT
Ngày ban hành 23/02/2021
Ngày hiệu lực 23/02/2021
Trích yếu nội dung tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Nguyễn Nam Long
Tài liệu đính kèm 41cvub.signed.pdf
41cvub1.doc
41cvub2.doc
827 CV A _ds_THAM MUU TRIEN KHAI KE HOACH SO 41 VE XD DO THI THONG MINH.signed.signed.pdf