Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 120/TB-SNN ngày 31/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh
Số ký hiệu văn bản 828/TB-UBND
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 120/TB-SNN ngày 31/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Trần Thị Trung Trinh
Tài liệu đính kèm Thong bao Danh muc TTHC muc do 3, 4.signed.signed.pdf