Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 720/TB-STNMT ngày 27/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4
Số ký hiệu văn bản 835/TB-UBND
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày hiệu lực 08/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 720/TB-STNMT ngày 27/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Thị Trung Trinh
Tài liệu đính kèm 720-thong-bao-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen.signed.signed.pdf