Về danh mục thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải thực hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
Số ký hiệu văn bản 837/TB-UBND
Ngày ban hành 14/09/2021
Ngày hiệu lực 14/09/2021
Trích yếu nội dung Về danh mục thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải thực hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Thị Trung Trinh
Tài liệu đính kèm 2541.signed.pdf
2541 Phụ lục kèm thông báo - Danh mục TTHC mức độ 3-4.pdf