Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Số ký hiệu văn bản 1053/TB-UBND
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày hiệu lực 15/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Thị Trung Trinh
Tài liệu đính kèm 2724qdub.signed.pdf
2724qđub kèm.signed.pdf