QUYẾT ĐỊNH Về việc Sửa đổi khoản 1, điểm a khoản 3 Mục II Chương I của Kế hoạch tổ chức xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2020 kèm theo Quyết định số 5919/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND thành phố
Số ký hiệu văn bản 7425/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2020
Ngày hiệu lực 30/12/2020
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc Sửa đổi khoản 1, điểm a khoản 3 Mục II Chương I của Kế hoạch tổ chức xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2020 kèm theo Quyết định số 5919/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND thành phố
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Phan Nguyễn Hoàng Tân
Tài liệu đính kèm 7425qd_2020_ds_12-QĐ UBND thanh pho sua doi tieu chuan, chi tieu xet tuyen CC Quan su phuong, xa nam 2020.signed.signed.pdf