Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 462
  • Trong tuần: 5 041
  • Tháng hiện tại: 28 426
  • Tổng lượt truy cập: 1058990
Đăng nhập
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TB KHCN
Lượt xem: 525
Ngày 06/3/2023, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TB KHCN ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, trong đó, tập trung các nội dung:

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của viên chức, người lao động nhất là người đứng đầu các phòng chuyên môn trong chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các nội dung, biện pháp công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng.

Quán triệt và thực hiện tốt những nội dung bắt buộc phải công khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.  Rà soát và xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ phải theo đúng nguyên tắc công khai, dân chủ và đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để áp dụng tại đơn vị.

Thực hiện công khai, minh bạch công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Bố trí, sử dụng kinh phí đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, không vượt quá chế độ, tiêu chuẩn định mức quy định.

 Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng. Tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định đơn, thư, vụ việc, vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang