Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.
Lượt xem: 1421

Ngày 05 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Theo đó, tổng số hộ toàn tỉnh là 329.086 hộ, trong đó:

- Hộ nghèo: 6.323 hộ, chiếm tỷ lệ 1,92% so với tổng số hộ toàn tỉnh (giảm 1.966 hộ so với đầu năm 2019), bao gồm: hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là 5.056 hộ và hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản là 1.267 hộ.

Trong đó: hộ nghèo dân tộc thiểu số là 1.705 hộ và hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội là 1.778 hộ.

- Hộ cận nghèo: 15.173 hộ, chiếm tỷ lệ 4,61% so với tổng số hộ toàn tỉnh (giảm 172 hộ so với đầu năm 2019).

Trong đó: hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là 3.139 hộ, hộ cận nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội là 1.298 hộ và hộ cận nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công là 107 hộ.

 

(Ảnh minh họa).

Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo và các chính sách kinh tế - xã hội khác trong năm 2020.

* Về hiệu lực thi hành: Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định số 280/QĐ-UBND

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang