Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 1696
  • Trong tuần: 16 445
  • Tháng hiện tại: 60 017
  • Tổng lượt truy cập: 1611075
Đăng nhập
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.
Lượt xem: 1167

         Ngày 13 tháng 01 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2020/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.

         Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật sau đây bị bãi bỏ, cụ thể:

         1. Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

         2. Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ- CP    ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

         3. Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

         Tại Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2020, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định việc thu, nộp và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô thống nhất trong cả nước, bao gồm cả đường bộ thuộc trung ương quản lý và đường bộ thuộc địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về phí, ngân sách nhà nước. Phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ đi chi phí tổ chức thu) được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương, sử dụng để quản lý, bảo trì đường bộ.

         Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và đường địa phương; nguyên tắc, tiêu chí phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ dành cho công tác quản lý, bảo trì đường địa phương cho từng địa phương, gửi Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện từ năm 2021.

         Khi Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, Bộ Giao thông vận tải thực hiện xử lý các vấn đề về tổ chức, hoạt động, tài chính của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện xử lý các vấn đề về tổ chức, hoạt động, tài chính của Quỹ bảo trì đường bộ địa phương theo quy định của pháp luật.

 

(Ảnh minh họa).

         * Về hiệu lực thi hành: Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 và áp dụng từ năm tài chính 2020.

Nghị định số 09/2020/NĐ-CP 

Ban Biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang