Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 1842
  • Trong tuần: 16 591
  • Tháng hiện tại: 60 163
  • Tổng lượt truy cập: 1611221
Đăng nhập
Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh.
Lượt xem: 5982

         Ngày 19/12/2019, Hội đồng nhân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh (UBND tỉnh đã có Công văn số 269/UBND-TH ngày 21/01/2020  triển khai thực hiện). Theo đó quy định cụ thể như sau:

         1. Đối tượng áp dụng:

         a) Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội. 

         b) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

         c) Các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

         2. Mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh

         a) Mức chi tiếp khách nước ngoài được áp dụng bằng mức chi quy định tại Chương II Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính.

         b) Mức chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế được áp dụng bằng mức chi quy định tại Chương V Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính.

         3. Mức chi tiếp khách trong nước

         a) Đối tượng khách được mời cơm:

         - Các đoàn khách là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương và các tỉnh bạn;

         - Khách là cá nhân hoặc đoàn đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

         - Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến làm việc, giúp đỡ, ủng hộ, tài trợ;

         - Khách tham dự các cuộc đại hội, hội nghị, hội thảo được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

         - Trường hợp các đoàn khách khác đến làm việc, nếu thấy cần thiết phải mời cơm thì Thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định trong phạm vi khả năng nguồn kinh phí của đơn vị mình, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

         b) Mức chi tiếp khách trong nước:

         - Mức chi giải khát: 30.000 đồng/buổi (nửa ngày)/người

         - Mức chi mời cơm: Không quá 300.000 đồng/suất (đã bao gồm đồ uống).

         4. Nguồn kinh phí thực hiện:

         a) Ngân sách nhà nước các cấp.

         b) Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.

         c) Các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

         d) Nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí (Trong trường hợp có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi tiếp khách nước ngoài, chi hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước).

         5. Những nội dung khác liên quan không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính.

         6. Về hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2019.

89-2019-NQ-HDND_TIEP%20KHACH.pdf

Ban Biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang