Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 132
  • Trong tuần: 4 717
  • Tháng hiện tại: 27 238
  • Tổng lượt truy cập: 1746778
Đăng nhập
Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác tháng 11/2021
Lượt xem: 272
Kế hoạch số 1045/KH-STC - 9/11/2021 - Sở Tài Chính

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 02/11/2021, Ban Giám đốc Sở thông báo kế hoạch công tác tháng 11/2021 đến các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện.

Ngoài các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được phân công, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công cần đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết tháng 11/2021của Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tài chính phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 như:Tổng hợp quyết toán kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, Đảm bảo nguồn kinh phí và cấp phát kịp thời kinh phí phòng, chống dịch và thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid trên địa bàn tỉnh, Phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh triên khai việc mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch theo Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ; - Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Sở Tài chính.

 - Tiếp tục thẩm định, xét duyệt quyết toán năm các đơn vị .

 - Tổng hợp báo cáo danh mục dự án hoàn thành chưa quyết toán.

 - Hoàn chỉnh các báo cáo phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021, sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy.

 - Tham mưu UBND tỉnh hoàn trả kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương còn thừa theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 -Tiếp tục phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu các nội dung liên quan đến những vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa, các dự án, công trình trọng điểm.

 - Triển khai kiểm tra việc mua sắm tài sản phục vụ phòng, chống dịch Covid[1]19 trên địa bàn tỉnh .

 - Tập trung thẩm định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm.

 - Tiếp tục phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu các nội dung liên quan đến những vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa, các dự án, công trình trọng điểm; tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương (khi có đề nghị của đơn vị).

 - Tiếp tục tham mưu xử lý những nội dung liên quan đến dự án Cảng Kê Gà; vụ kiện của Công ty Vạn Trụ.

 - Đánh giá và lựa chọn đơn vị trúng thầu, ký thỏa thuận khung các gói thầu mua sắm cho ngành giáo dục theo phương thức tập trung năm 2021

 - Triển khai các công việc cuối năm 2021 của Sở Tài chính.

 - Các báo cáo thực hiện năm 2021 của Sở Tài chính.

 

Ban Biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang