Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 166
  • Trong tuần: 4 751
  • Tháng hiện tại: 27 272
  • Tổng lượt truy cập: 1746812
Đăng nhập
Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác tháng 6/2022
Lượt xem: 358

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 06/6/2022, Ban Giám đốc Sở thông báo kế hoạch công tác tháng 6/2022 đến các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện.

Ngoài các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được phân công, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công cần đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết tháng 6/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, sử dụng nguồn vượt thu năm 2021 để bù đắp hụt thu tiền sử dụng đất trong năm 2022.

 - Tập trung thẩm định Phương án giá đất cụ thể.

 - Tham mưu xử lý các hồ sơ định giá tố tụng hình sự. - Rà soát danh mục hồ sơ còn tồn đọng.

 - Thanh tra Cảng cá Phan Thiết.

 - Tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị của các sở, ngành theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1506/UBND-TH ngày 19/5/2022 về việc triển khai kết quả giám sát của Đoàn Giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016- 2021” trên địa bàn tỉnh.

 - Phối hợp Cục thuế tỉnh xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước để chuẩn bị làm việc với Bộ Tài chính.

 - Cung cấp tài liệu phục vụ cho Kiểm toán nhà nước khu vực XIII về phúc tra kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước NSĐP năm 2020 trở về trước và thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021.

 - Tổng hợp báo cáo công khai dự toán và quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

 - Tiếp tục thực hiện thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2021.

 - Hoàn thành các Báo cáo của Sở Tài chính thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2022.

 - Tham mưu Nghị quyết HĐND tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương bị giảm nguồn thu, không đảm bảo chi lương và chi hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 - Hướng dẫn, theo dõi các cơ quan, đơn vị thanh lý xe ô tô.

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang