Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 6 689
  • Tháng hiện tại: 30 438
  • Tổng lượt truy cập: 1739087
Đăng nhập
Điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 756

Khảo sát điều tra xã hội học (ĐTXHH) nhằm thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan để đánh giá về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Khảo sát điều tra xã hội học là cơ sở để xem xét, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân, cải thiện chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của tỉnh.

Ngày 07/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 296/UBND-NCKSTTHC về tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nội vụ Chủ trì, làm đầu mối phối hợp với Bộ Nội vụ, có trách nhiệm lập và gửi danh sách các đối tượng được điều tra; đôn đốc, theo dõi, giám sát các nhóm đối tượng thực hiện nhiệm vụ trả lời phiếu điều tra xã hội học theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. Kịp thời đề xuất với Bộ Nội vụ để xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để phối hợp giải quyết.

Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản cử cán bộ đầu mối phụ trách công nghệ thông tin gửi về Bộ Nội vụ để phối hợp xử lý các lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình gửi, nhận và trả lời phiếu khảo sát qua hệ thống hộp thư công vụ của các bộ, tỉnh đến các đối tượng khảo sát.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố Thực hiện thông tin, tuyên truyền đến đội ngũ lãnh đạo, quản lý và công chức thuộc phạm vi quản lý về mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của đội ngũ này trong việc thực hiện trả lời phiếu khảo sát, đánh giá kết quả, hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh. Đôn đốc các đối tượng thuộc phạm vi quản lý có nhiệm vụ trả lời phiếu điều tra xã hội học bảo đảm khách quan, trung thực, đúng tiến độ; an toàn, bảo mật thông tin phiếu điều tra. Thời hạn các đối tượng trả lời phiếu khảo sát chậm nhất là ngày 03 tháng 3 năm 2023.

Đối với chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh: Thực hiện điều tra XHH 04 nhóm đối tượng với số lượng mẫu cụ thể như sau:

- Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh: Khảo sát tất cả số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh (những trường hợp đặc biệt khó khăn trong quá trình khảo sát thì báo cáo Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết).

- Lãnh đạo cấp sở: Khảo sát tất cả số lượng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương).

- Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc sở: Khảo sát tất cả số lượng lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc các sở (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương).

- Lãnh đạo UBND cấp huyện: Khảo sát tất cả số lượng lãnh đạo UBND cấp huyện (Chủ tịch, Phó Chủ tịch).

Nghiêm cấm mọi hình thức can thiệp trái quy định vào việc trả lời phiếu khảo sát. Trường hợp phần mềm phát hiện có vi phạm sẽ hủy toàn bộ kết quả khảo sát và xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm.

CV-huongdan-DTXHH%20(2).pdf

 

296cvub.signed.signed.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang