Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2023
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và ngành chuyên môn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 (CCHC). Trong Quý I năm 2023, Ban Dân tộc đã kịp thời ban hành các Kế hoạch để tiếp tục triển khai, thực hiện, như: Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); theo dõi tình hình thi hành pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; về khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả công bố Chỉ số CCHC năm 2022; rà soát đánh giá TTHC; đào tạo công chức, viên chức, người lao động (CC,VC,NLĐ); triển khai thực hiện Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2023…; kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung các kế hoạch trên cho toàn thể CC,VC,NLĐ biết, thực hiện theo các nội dung kế hoạch đề ra; đồng thời, xem đó là cơ sở để đánh giá trách nhiệm và công tác thi đua, khen thưởng cuối năm.

    Việc đăng tin bài về CCHC trên Trang thông tin điện tử của Ban được chú trọng (đảm bảo ít nhất 05 tin bài/tháng); nội dung tập trung thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC; tuyên truyền kết quả xếp hạng chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh; kết quả thực hiện công tác CCHC của đơn vị. Luôn chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn; tài sản công được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. CC,VC,NLĐ cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt tin học hóa trong hoạt động quản lý, chuyên môn. Ứng dụng tốt hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số, các phần mềm dùng chung phục vụ công tác điều hành tác nghiệp và quản lý hồ sơ công việc theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, Ban cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin và tuyên truyền rộng rãi về chuyển đổi số và việc sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đến các tổ chức và cá nhân biết để khai thác và sử dụng…/.

D. Huyền

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 566
  • Trong tuần: 12 088
  • Tháng hiện tại: 56 915
  • Tổng lượt truy cập: 2036477
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang