Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm xã Đa Mi!

       Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của địa phương. Trong 09 tháng đầu năm UBND xã Đa Mi đã  triển khai và thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính gồm: ban hành 551 văn bản theo thẩm quyền để quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động của UBND xã trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, AN-QP và thường xuyên chỉ đạo cho công chức chuyên môn có liên quan tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để báo cáo cấp trên theo yêu cầu. Trong 9 tháng đầu năm 2021 không có đơn thư nào phản ánh việc tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng một cửa xã; đã tiếp nhận 1344 hồ sơ và giải quyết đúng hạn 1344 hồ sơ. Qua báo cáo tổng hợp khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đều phản hồi tích cực về thái độ phục vụ của công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc chuyên môn; 100% văn bản được ký số và gửi liên thông trong hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử; 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ đạt tần suất theo quy định (0,25 lần/ngày). Tiếp tục ứng dụng các chương trình phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chuyên ngành như: Phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc; phần mềm kế toán; phần mềm hộ tịch, phần mềm một cửa điện tử liên thông, phần mềm quản lý cán bộ, công chức; đã tiếp nhận  và xử lý 04 hồ sơ phát sinh dịch vụ công mức độ 3,4. Công tác công khai các thủ tục hành chính được đảm bảo kịp thời.

 

 

Tin mới


TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 660
  • Trong tuần: 15 729
  • Trong tháng: 66 675
  • Tất cả: 1173046
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang