HUYỆN HÀM THUẬN NAM họp giao ban tháng 10/2022 nghe báo cáo kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2022

Vừa qua, UBND huyện tổ chức họp nghe báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình tháng 10 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2022, do bà Mai Thị Ngọc Ảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Hội đoàn thể huyện, gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh huyện và Huyện đoàn; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc UBND huyện, gồm: Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Trung tâm y tế huyện; Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, gồm: Bưu điện huyện, Viettel huyện và Công ty Bảo hiểm PVI Đông Nam bộ. Sau khi nghe Bo him hi huyn báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2022; ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự họp. Bà Mai Thị Ngọc Ảnh – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Về kết quả đạt được: Tháng 10 năm 2022, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn và BHXH huyện đã có nhiều nổ lực cố gắng trong phối hợp triển khai thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình và đã đạt được kết quả tích cực, cụ thể: Công tác tuyên truyền, thanh tra - kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT được tăng cường; hệ thống nhân viên vận hành thu tại cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tăng so với cùng kỳ năm trước.

 Về những khó khăn, hạn chế: Vận động tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đáo hạn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đáo hạn thấp; việc điều tra, rà soát người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tại các xã, thị trấn còn chậm tiến độ, thông tin chưa chính xác dẫn đến việc rà soát số người đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác tại BHXH huyện còn gặp nhiều khó khăn; việc rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN có tăng cường nhưng kết quả chưa cao. Tính đến tháng 10/2022, trên địa bàn huyện còn 25 đơn vị sử dụng lao động đang hoạt động và có quyết toán thuế nhưng chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

          Về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Năm 2022, do ảnh của tình hình dịch bệnh COVID-19 từ năm 2020 và năm 2021 nên nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện hoạt động cầm chừng, tạm ngưng hoạt động; đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, thu nhập giảm sút do giá cả thanh long không ổn định nên việc tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình gặp nhiều khó khăn; triển khai thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Theo đó, mức chuẩn nghèo đa chiều khu vực nông thôn kể từ ngày 01/01/2022 được điều chỉnh tăng từ 700.000đ/người/tháng lên 1.500.000đ/người/tháng; mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu kể từ ngày 01/01/2022 cũng được điều chỉnh tăng từ 138.600đ/tháng lên 297.000đ/tháng nên việc tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện đáo hạn gặp nhiều khó khăn; triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, còn 450 người dân tộc thiểu số thuộc xã Hàm Cần (khu vực I) chưa đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình; việc củng cố, kiện toàn hệ thống đại lý thu theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam, các Tổ chức dịch vụ thu BHXH BHYT triển khai thực hiện còn lúng túng, kết quả hoạt động chưa cao. Riêng tổ chức dịch vụ thu Bảo hiểm PVI Đông nam bộ còn khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên vận hành thu; các chế tài xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực BHXH, BHYT chưa đủ răng đe đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN.

  Về phương hướng nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2022:

- Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện: Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 786-CV/HU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Công văn số 2428/UBND-BHXH ngày 18/10/2022 của UBND huyện về phối hợp với các Tổ chức dịch vụ thu thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT; Thông báo số 269/TB-UBND ngày 12/10/2022 của UBND huyện về Kết luận của bà Mai Thị Ngọc Ảnh – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN huyện tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo quý III/2022; Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND huyện về giao chỉ tiêu thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình 3 tháng cuối năm 2022.

Huỳnh Thanh Mộng

Tin tức
  • Vui mùa lúa mới
  • Nhớ Hàm Thuận Nam
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 406
  • Trong tuần: 13 324
  • Trong tháng: 48 139
  • Tất cả: 1048807
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang