Học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý, vừa tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII cho Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các cơ quan thuộc ngành dọc đóng chân trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các học viên đã được quán triệt các chuyên đề: Nghị quyết số 18 ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 21 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Thông qua Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết lần này nhằm giúp cho  cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên huyện nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, từng bước vận dụng các mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

                                                                        Trúc Sinh – Anh Tuấn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 770
  • Trong tuần: 40 046
  • Tháng hiện tại: 142 784
  • Tổng lượt truy cập: 1663695
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang