Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 99
  • Trong tuần: 3 895
  • Trong tháng: 19 378
  • Tất cả: 518 032
Đăng nhập
Lượt xem: 0

Công tác thẩm định dự án 6 tháng đầu năm 2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án, tổng vốn đầu tư 952.590,0 triệu đồng; Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư 02 dự án. Phê duyệt dự án và Báo cáo KTKT nguồn vốn đầu tư phát triển 60 dự án, tổng vốn đầu tư 945.954,0 triệu đồng. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án và Báo cáo KTKT nguồn vốn đầu tư phát triển 31 dự án. Phê duyệt dự án và Báo cáo KTKT nguồn vốn chi thường xuyên 08 dự án, tổng vốn đầu tư 31.482,0 triệu đồng.
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị nguồn vốn đầu tư phát triển 49 gói thầu, tổng giá trị 421.724,0 triệu đồng; Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tư vấn nguồn vốn đầu tư phát triển 160 gói thầu với tổng giá trị 32.698,8 triệu đồng. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị nguồn vốn chi thường xuyên 08 gói thầu, tổng giá trị 27.598,6 triệu đồng. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tư vấn nguồn vốn chi thường xuyên 19 gói thầu với tổng giá trị 1.210,2 triệu đồng.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang