Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố Phan Thiết

            Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được xác định đây nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố Phan Thiết.

            Trong năm 2022, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể hai cấp thành phố hết sức quan tâm đầu từ xây dựng về thiết chế thể thao. Thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình thiết chế thể thao của thành phố tại phường Phú Hài, tiếp tục triển khai thực hiện công trình thiết chế thể thao của thành phố tại phường Mũi Né. Bên cạnh việc đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước, công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng về hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao trên địa bàn các phường, xã cũng đã được phát huy theo hướng tích cực; hiện nay trên địa bàn thành phố có 9 sân bóng đá 11 người (Tiến Lợi 1 sân, Thiện Nghiệp 5 sân, Tiến Thành 2 sân, Mũi Né 1 sân), 4 sân quần vợt, 23 sân bóng chuyền, 8 bể bơi, 8 sở bóng bàn, 4 sở Tennis, 15 sở thể dục thẩm mỹ, thể hình, yoga, 20 phòng tập thuật, 21 sân cầu lông 30 sân bóng mini cỏ nhân tạo.

 

    Về phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, năm 2022, toàn thành phố có  55.212/58.266 hộ đăng xây dựng gia đình văn hóa (đạt 94,76%), kết quả bình xét có 53.141/58.266 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 91,2%). Song song, các mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được duy trì thực hiện hiệu quả và ngày càng được nhân rộng góp phần bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Trong năm 2022, toàn thành phố có 126/126 khu phố, thôn xây dựng và ra mắt hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, đóng góp 114 ngày công lao động, dọn dẹp thu gom trên 25.342 tấn rác thải, điểm tồn đọng rác đã được thu gom sạch sẽ, phát động trồng 1.000 cây xanh trên các tuyến đường, lắp mới 20 camera an ninh. Các tổ chức thành viên thực hiện 23 phần việc và đã hoàn thành 21 phần việc trị giá 120 triệu đồng (trồng 1.134 cây xanh, thực hiện vệ sinh thu gom rác thải,…)

   Về xây dựng khu phố, thôn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường đạt chuẩn đô thị văn minh; năm 2022, thành phố tập trung đầu tư xây dựng khu phố, thôn văn hóa đảm bảo các tiêu chí theo quy định nâng cao chất lượng hoạt động. Toàn thành phố có 126/126 khu phố, thôn đăng ký xây dựng khu phố, thôn văn hóa, đạt tỷ lệ 100%. Năm 2022, thành phố có 121/126 khu phố, thôn đạt khu phố, thôn văn hóa (đạt 96,03%), có 40/126 khu phố, thôn đạt khu phố, thôn văn hóa 5 năm liên tục (2018 – 2022), khen thưởng 15 khu phố, thôn đạt danh hiệu khu phố, thôn văn hóa 5 năm liên tục (2018 – 2022). Về xây dựng Phường đạt chuẩn đô thị văn minh, thành phố có 14/14 phường đã thực hiện đăng ký xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Đối với  xây dựng Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thành phố 3/4 xã đăng ký xây dựng Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi), trong đó 2/3 đã được công nhận văn hóa nông thôn mới (Thiện Nghiệp, Phong Nẫm). Năm 2022, công nhận giữ chuẩn 02 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (Phong Nẫm, Thiện Nghiệp).

 

         Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, thời gian tới, thành phố xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện Phong trào và Nghị quyết của các cấp ủy, kế hoạch của các cấp chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào năm 2023, chú trọng nâng cao chất lượng phong trào. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, tiêu chí đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu phố, thôn văn hóa”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Mặt trận hai cấp thành phố tổ chức tốt Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2023 một cách thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục lồng ghép triển khai thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” các phong trào thi đua khác tại địa phương hiệu quả, thiết thực, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Phát triển sâu rộng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên các địa bàn dân cư, quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trần Ngọc Sơn – Mặt Trận Phan Thiết
Trần Ngọc Sơn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập